Domů > Spolek-kurzy
- - - - - - - - - - - - - - -
- - -

 

1. Název vzdělávacího programu:

Činnostním učením k matematické gramotnosti v 7. ročníku ZŠ

metodicko-praktický kurz s inovativními prvky pro výuku matematiky na 2. stupni ZŠ

 

 

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace Anotace: 
Program  vznikl  s  cílem  nabídnout  učitelům  matematiky  7.  ročníku  základního vzdělávání metodikou pomoc formou metodiky matematiky s využitím činnostních způsobů učení. Činno...

[...více]
- - - - - - - - - - - - - - -
- - -

1. Název vzdělávacího programu:

Činnostním učením k matematické gramotnosti ve 4. a 5. ročníku

metodicko-praktický kurz s inovativními prvky pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ

 

 

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace Anotace:

V kurzu je zařazeno metodické zpracování učiva matematiky pro 4. a 5. ročník. Řeší se celkově počítání s přirozenými čísly.
Zároveň je ukázán vstup do základních poznatků z učiva des...

[...více]
- - - - - - - - - - - - - - -
- - -

1. Název vzdělávacího programu:

Činnostním učením k matematické gramotnosti v 1. ročníku (rozšířený)

metodicko-praktický kurz s inovativními prvky pro výuku matematiky v 1. ročníku

 

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace Anotace: Kurz je určen pro učitele 1. stupně ZŠ. Učitelům pomáhá pochopit a zvládnout metodiku  činnostního učení, která jim ukazuje, jak lze snadno a  lehce a s radostí dovést žáky k dobrému...

[...více]
- - - - - - - - - - - - - - -
- - -


Kurz č. 6: Činnostním učením k matematické gramotnost

metodicko-praktický kurz s inovativními prvky pro výuku matematiky na 2. stupni ZŠ

 

Anotace: Program vznikl s cílem nabídnout učitelům matematiky 6. ročníku základního vzdělávání metodickou pomoc formou metodiky matematiky s využitím činnostních způsobů učení. Činnostní učení se řadí mezi inovativní formy výuky. Napomáhá všem žákům k snadnému a dobrému zvládnutí učiva matematiky. Má předučovací charakter. J...

[...více]
- - - - - - - - - - - - - - -
- - -


Kurz č. 5: Činnostním učením ke čtenářské gramotnosti

metodicko-praktický kurz s inovativními prvky pro výuku Čj na 1. stupni ZŠ

 

Anotace: Kurz je určen pro učitele 1. stupně ZŠ. Učitelům pomáhá pochopit a zvládnout metodiku činnostního učení, která jim ukazuje, jak lze snadno a lehce motivovat žáky k tomu, aby rádi četli. Zlepšováním techniky čtení se podněcuje zájem žáků o knihu. V seminářích ukážeme, jak se vyučovací hodiny čtení mohou stát zábavnými a ja...

[...více]
- - - - - - - - - - - - - - -
- - -


Kurz č. 4: Činnostním učením k matematické gramotnosti

metodicko-praktický kurz s inovativními prvky pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ

 

Anotace: Cílem vzdělávacího programu pro učitele 1. stupně – M v 2.–3. ročníku je praktické seznámení učitelů s činnostní metodikou výuky matematiky v daných ročnících. Činnostní učení napomáhá všem žákům ke snadnému pochopení učiva matematiky, k vytváření správných číselných představ v určitém číselném oboru. Následně k ...

[...více]
- - - - - - - - - - - - - - -
- - -


Kurz č. 3 Práce s didaktickými pomůckami a interaktivními programy k učebnicím

praktický seminář k podpoře matematické a čtenářské gramotnosti

 

Anotace: Kurz je určen pro učitele 1. stupně ZŠ. Je zaměřen na učitele škol, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Kurz poskytne proškolení ve využití a ovládání interaktivních výukových programů a jejich zapojení do výuky. Tento způsob výuky přispěje k snadnějšímu zvládnutí učiva hravou formou a zvýší motivac...

[...více]
- - - - - - - - - - - - - - -
- - -


Kurz č. 2: Činnostním učením ke čtenářské gramotnosti

metodicko-praktický kurz s inovativními prvky pro výuku Čj v 1. ročníku

 

Anotace: Kurz je určen pro učitele 1. stupně ZŠ. Učitelům pomáhá pochopit a zvládnout metodiku činnostního učení, která jim ukazuje, jak lze snadno, lehce a s radostí dovést žáky k dobrému zvládnutí učiva prvního ročníku. Žáky vedeme pomocí jejich činnosti s pomůckami od myšlenkové roztoulanosti předškolního věku ke školnímu soustřed...

[...více]
- - - - - - - - - - - - - - -
- - -


Kurz č. 1: Činnostním učením k matematické gramotnosti

metodicko-praktický kurz s inovativními prvky pro výuku matematiky v 1. ročníku

Anotace: Kurz je určen pro učitele 1. stupně ZŠ. Učitelům pomáhá pochopit a zvládnout metodiku činnostního učení, která jim ukazuje, jak lze snadno a lehce a s radostí dovést žáky k dobrému zvládnutí učiva prvního ročníku. Žáky vedeme pomocí jejich činnosti s pomůckami od myšlenkové roztoulanosti předškolního věku ke školnímu s...

[...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu