Domů > Odborná literatura

Připravila: Zdena Rosecká

K výuce matematiky pro celé základní vzdělávání je připravena ucelená řada učebnic a pracovních sešitů od 1. do 9. ročníku. Všechny tituly obsahují mnoho různých pro žáky zajímavých a přínosných cvičení, která můžete využít k činnostnímu vyučování. Některé možnosti jsou popsány u jednotlivých ročníků nebo v nabídce Metodické rady, Pomůcky a Didaktické hry. Podrobněji jsou pak popsány v metodikách k jednotlivým ročníkům.

 

... [...více]

Moderní činnostní vyučování je na věděckém základě vytvořený a v praxi ověřený soubor činnostních metod a forem učení, který dává žákům prostor ke konkrétním činnostem, samostatným úvahám a tvorbě vlastních otázek. Žák zde není pasivním příjemcem informací, ale průběžně projevuje vlastní iniciativu – pracuje, přemýšlí, hovoří a tvoří.
Základním principem činnostního vyučování je probouzení zájmu (motivace) a nabývání nových poznatků žáky názorně, vlastní činností a prožíváním za pomoci vhodných ...

[...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu