Domů > Didaktické hry
Každý žák má svou kartu s miskami a kolečka

Motivujeme slovní úlohou, např.:
Babička dala na talíř 8 buchet, o které se měli podělit 4 děti tak, aby měli všichni stejně. Kolik buchet mělo každé dítě?
Do velké misky dáme 8 koleček a rozdělujeme je do 4 misek postupně. Výsledek děti vidí - v každé misce jsou 2 kolečka (buchty).
Příklad zapíšeme: 8 : 4 = 2

Tvoříme další slovní úlohy na dělení (později tvoří slovní úlohy sami žáci), znázorňujeme je na miskách, zapisujeme příklady, ukážeme i zkoušku násob... [...více]
 • umožňují velmi dobré procvičování pamětného počítání
 • vedou žáky k soustředění a pozornosti
 • pomáhají k zautomatizování početních spojů
 • jsou vhodné pro skupinovou práci, činnost ve dvojicích i k individuálnímu procvičení učiva
M1 -   Sčítání do 10 
M2 -   Odčítání do 10 
M3 -   Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10
M4 -   Sčítání do 20 s přechodem přes 10
M5 -   Odčítání do 20 s přechodem přes 10
M6 -   Sčítání o odčítání do 100 s přechodem přes 10
M7 -   Násobilka 1 - 5, 10
M8 -   Násobi... [...více]
 • hra s barevnými kostkami
 • hra s prsty
 • vnímání sluchem
 • počet do pěti hlasem
 • říkanky
 • hra s pastelkami
Popis her najdete v metodickém průvodci (dále jen MP) k Matematice 1 a k Živému počítání, dále M1 na straně 15.
 • rozlišování počtu teček od 1 do 10
 • rozlišování číslic
 • přiřazování čísla k počtu teček a naopak
 • uspořádání čísel vzestupně i sestupně
 • určování čísla hned před a hned za daným číslem
 • sestavování příkladů na sčítání a odčítání
 • přikládání k obrázkům na stránkách učebnice M1
 • využívání k činnostem, ke kterým je připravená zadní strana M1, 1. díl
Popis činností podrobněji je v MP k M1 na straně 17 a 19.

... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu