Vzdělávání

- - - - - - - - - - - - - - -
- - -


Spolek pro zlepšení matematické a čtenářské gramotnosti, z,s.
Spolek pro zlepšení matematické a čtenářské gramotnosti, z.s. se zabývá kulturně vzdělávací činností. Ve spolupráci s učiteli pomáhá na školách uplatňovat ve výuce tradici českého činnostního učení.
Olomoucký kraj poskytl v letošním roce Spolku dotaci pro školy Olomoucka na žákovské pomůcky vhodné k činnostní výuce matematiky. Dvacet škol Olomoucka dostane z dotace, na základě nabídky, pomůcky pro žáky, učební, metodické i interaktivní materiály pro činnostní výuku.
Program, který dotaci získal, má název NÁZOR-ZÁJEM-MOTIVACE III. V předcházejících letech byla dotace Olomouckého kraje určena školám Šumperecka, Zábřežska a Jesenicka. Informovat vás budou manažer Spolku a distributor nakladatelství Nová škola Brno Ing. Libor Mikulecký (mobil 705115797) a místopředsedkyně Spolku Mgr. Olga Kšicová (kontakt 602311598).


Naše vzdělávací aktivity jsou aktuálně zaměřeny na naplňování výzvy OP VVV Podpora škol formou

projektů zjednodušeného vykazování.

Nabízíme akreditované kurzy DVPP ke zlepšení matematické a čtenářské gramotnoti:


Šablona II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP


Vše připravujeme se zkušenými učiteli činnostního učení, kteří ve své dlouholeté praxi ověřili významný
vliv činnostního učení na dobré výsledky žáků v matematice i českém jazyce, propojení matematické
a čtenářské gramotnosti ve výuce i jejich uplatnění v životě žáků. Lektoři vás seznámí s interaktivními
programy pro výuku M a Čj a se způsoby jejich efektivního využívání ve výuce.

Vzdělávací program je akreditován jako studium k prohloubení odborné kvalifikace. Osvědčení
o úspěšném absolvování vzdělávacího kurzu obdržíte na závěr i s uvedením počtu hodin trvání.


Dovolujeme si vás seznámit s našimi připravenými kurzy:


 

kurz č. 1    Činnostním učením k matematické gramotnosti  (16 hodin)

                 Metodicko-praktické semináře s inovativními prvky pro výuku M v 1. ročníku.


kurz č. 2    Činnostním učením ke čtenářské gramotnosti  (16 hodin)

                 Metodicko-praktické semináře s inovativními prvky pro výuku ČJ v 1. ročníku.


kurz č. 3    Práce s didaktickými pomůckami a interaktivními programy k učebnicím  (16 hodin)

                 Praktické semináře pro činnostní a interaktivní výuku v 1.–3. ročníku.


kurz č. 4    Činnostním učením k matematické gramotnosti  (16 hodin)

                 Metodicko-praktické semináře s inovativními prvky pro výuku M v 2. a 3. ročníku.


kurz č. 5    Činnostním učením ke čtenářské gramotnosti  (16 hodin)

                 Metodicko-praktické semináře s inovativními prvky pro výuku ČJ v 2. a 3. ročníku.


kurz č. 6    Činnostním učením k matematické gramotnost  (16 hodin)

                 Metodicko-praktické semináře s inovativními prvky pro výuku M v 6. ročníku.


kurz č. 7    Činnostním učením k matematické gramotnost  (16 hodin)

                 Metodicko-praktické semináře s inovativními prvky pro výuku M v 7. ročníku.

kurz č. 8    Činnostním učením k matematické gramotnost  (16 hodin)

                 Metodicko-praktické semináře s inovativními prvky pro výuku M ve 4. a 5. ročníku.


Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu