Vzdělávání

- - - - - - - - - - - - - - -
- - -


Naše vzdělávací aktivity jsou aktuálně zaměřeny na naplňování výzvy OP VVV Podpora škol formou

projektů zjednodušeného vykazování.

Nabízíme akreditované kurzy DVPP ke zlepšení matematické a čtenářské gramotnoti:


Šablona II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP


Vše připravujeme se zkušenými učiteli činnostního učení, kteří ve své dlouholeté praxi ověřili významný
vliv činnostního učení na dobré výsledky žáků v matematice i českém jazyce, propojení matematické
a čtenářské gramotnosti ve výuce i jejich uplatnění v životě žáků. Lektoři vás seznámí s interaktivními
programy pro výuku M a Čj a se způsoby jejich efektivního využívání ve výuce.

Vzdělávací program je akreditován jako studium k prohloubení odborné kvalifikace. Osvědčení
o úspěšném absolvování vzdělávacího kurzu obdržíte na závěr i s uvedením počtu hodin trvání.


Dovolujeme si vás seznámit s našimi připravenými kurzy:


 

kurz č. 1    Činnostním učením k matematické gramotnosti  (16 hodin)

                 Metodicko-praktické semináře s inovativními prvky pro výuku M v 1. ročníku.


kurz č. 2    Činnostním učením ke čtenářské gramotnosti  (16 hodin)

                 Metodicko-praktické semináře s inovativními prvky pro výuku ČJ v 1. ročníku.


kurz č. 3    Práce s didaktickými pomůckami a interaktivními programy k učebnicím  (16 hodin)

                 Praktické semináře pro činnostní a interaktivní výuku v 1.–3. ročníku.


kurz č. 4    Činnostním učením k matematické gramotnosti  (16 hodin)

                 Metodicko-praktické semináře s inovativními prvky pro výuku M v 2. a 3. ročníku.


kurz č. 5    Činnostním učením ke čtenářské gramotnosti  (16 hodin)

                 Metodicko-praktické semináře s inovativními prvky pro výuku ČJ v 2. a 3. ročníku.


kurz č. 6    Činnostním učením k matematické gramotnost  (16 hodin)

                 Metodicko-praktické semináře s inovativními prvky pro výuku M v 6. ročníku.


kurz č. 7    Činnostním učením k matematické gramotnost  (16 hodin)

                 Metodicko-praktické semináře s inovativními prvky pro výuku M v 7. ročníku.

kurz č. 8    Činnostním učením k matematické gramotnost  (16 hodin)

                 Metodicko-praktické semináře s inovativními prvky pro výuku M ve 4. a 5. ročníku.


Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu