Úvod

- - - - - - - - - - - - - - -
- - -


JaK 

Spolek pro zlepšení matematické a čtenářské gramotnosti, z.s.

 

Spolek pro zlepšení matematické a čtenářské gramotnosti vznikl jako dobrovolné sdružení učitelů ČR i dalších občanů, kterým není lhostejná úroveň našeho školství. Učitelé, kterým se daří dosahovat ve výuce velmi dobrých výsledků a dovedou podněcovat zájem žáků o učení, mají zájem se o své zkušenosti podělit s dalšími učiteli. Záleží jim na tom, aby se udržela vzdělanost v naší zemi na úrovni odpovídající zemi Komenského. Jejich společným zájmem je obnova prestiže učitelského povolání a zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím předávání svých praktických zkušeností učitelům základních škol.

 

V současné době naše aktivity směřují k podpoře dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména formou metodicko-praktických kurzů pro zlepšení matematické a čtenářské gramotnosti. Dále pak organizujeme setkávání učitelů a ředitelů ZŠ za účelem výměny zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe, zaměřené na činnostní učení.

 

Výhody vzdělávacích kurzů:

•    Praktické produkty, přizpůsobené výhradně prostředí ZŠ.

•    Přehledné, systematické a komplexní informace na míru.

•    Aktuálnost a spolehlivost.

•    Praktické návody krok za krokem, doporučení, upozornění na nejčastější chybování.

•    Výsledky dobře posouzeny při kontrolách ze strany ČŠI.

•    Bonusy v podobě v praxi vyzkoušených materiálů vč. licence k interaktivním učebnicím.

•    Odborný autorský kolektiv zkušených pedagogů-metodiků z praxe.


Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu