Domů > Metodické rady
Činnosti s číselnou osou pomáhají žákům zejména:
 • pochopit přirozené uspořádání čísel
 • řadit čísla vzestupně i sestupně
 • porovnávat čísla, určovat nejmenší a největší z více čísel
 • chápat zaokrouhlování čísel
 • přiřazovat čísla nejblíže menší/větší
 • chápat čísla zakončená devítkami jako čísla předcházející celým desítkám, stovkám, tisícům, ...

Žáci si označí pomocí čtverečku konkrétní číslo. Zadáváme úkoly.

- - -

Např.:
 • Žáci ukazují na číselné ose a počítají po 10, 100, 1000, ... (na příslušné č...
[...více]
ve 3. ročníku: a) k nejblíže vyšší stovce                       ve 4. ročníku: a) k nejblíže vyššímu tisíci
      b) do 1000                                                               b) do 10 000
      c) k vybrané vyšší stovce                                           c) ke zvolenému vyššímu tisíci

Dopočítávání
- - -

 1. k nejblíže vyšší stovce- - -
 2. Čtverečkem označí žáci určené číslo na číselné ose např. 420.
 3. Určí a ukáží nejbližší vyšší stovku, tj. 500 a řeknou, kolik musí přidat ke 420, aby d...
[...více]
Číselné osy najdete v dostatečném množství v učebnicích a pracovních sešitech matematiky. Se žáky připravte čtverečky 2x2 cm. Dbejte na to, aby čtverečky rýsovali žáci co nejpřesněji a mějte jich vždy dostatečnou zásobu.

Jako příklad uvádíme práci s číselnými osami na zadních deskách pracovního sešitu Bystré počítání. Analogicky si pak činnosti přizpůsobte rozsahu svých číselných os.

Začínejte nejdříve se třemi čísly a jednou číselnou osou. Nadiktujte žákům 3 čísla, která si oni zapíší na čtverečk... [...více]
Žáci si připraví 8 čtverečků z krabiček od čaje (2 x 2 cm), na které napíší výsledky příkladů. Příklady diktujte v tomto případě vy. Budete dál s čísly na čtverečcích pracovat a potřebujete tedy vhodná čísla.

Diktujete např.: 8. 7,  9 . 3,  4 . 6,  5 . 9,  7 . 6,  8 . 4,  9 . 9,  3 .

Žáci píší výsledky na připravené čtverečky - - - a řadí čísla v pořadí, ve kterém je napsali. Zkontrolujte společně výsledky. Pokud má někdo chybu, vymění čtvereček. Je nutné, aby před dalšími činnostmi měli všichni žáci ... [...více]
 • K činnosti budete potřebovat 9 stokorun a 2 padesátikoruny. Pokud nemají žáci dostatečný počet bankovek a mincí, mohou pracovat ve dvojicích. Vyrovnejte je na lavici tak, že některou ze stokorun nahradíte dvěma padesátikorunami, např. třetí – viz obrázek.Řekněte příklad, který model znázorňuje: 250 + 750 = 1000
Šipka naznačuje odsun padesátikoruny.

Nahraďte padesátikorunami např. šestou stokorunu.Příklad: 550 + 450 = 1000
Žáci říkají příklady zpaměti nebo je zapisují na proužek papíru jako sč... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu