Kurz č. 3 Práce s didaktickými pomůckami a interaktivními programy k učebnicím

- - - - - - - - - - - - - - -
- - -


Kurz č. 3 Práce s didaktickými pomůckami a interaktivními programy k učebnicím

praktický seminář k podpoře matematické a čtenářské gramotnosti

 

Anotace: Kurz je určen pro učitele 1. stupně ZŠ. Je zaměřen na učitele škol, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Kurz poskytne proškolení ve využití a ovládání interaktivních výukových programů a jejich zapojení do výuky. Tento způsob výuky přispěje k snadnějšímu zvládnutí učiva hravou formou a zvýší motivaci žáků k učení. Zapojení interaktivních programů a dalších didaktických pomůcek podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáků.


Podrobný přehled témat:

1. část:

Seznámení s interaktivními programy pro čtení, český jazyk a prvouku v 1.–3. ročníku ZŠ Praktické ukázky interaktivních učebnic pro jednotlivé ročníky

– Využívání interaktivních aplikačních nástrojů k připraveným interaktivním programům.

– Praktický nácvik ovládání těchto interaktivních programů (individuálně pod vedením lektora).

– Praktické využití interaktivní tabule pro činnostní zapojení žáků třídy k řešení interaktivních cvičení.

– Cvičení pro mezipředmětové vztahy a čtenářskou gramotnost.

Hodinová dotace: 4 hodiny

2. část:

Didaktické hry pro výuku českého jazyka v 1.–3. ročníku ZŠ

– Činnosti s vybranými pomůckami.

– Příprava jednoduchých pomůcek, které si mohou sami žáci vyrobit a náměty pro jejich využití ve výuce.

– Způsoby ukládání žákovských pomůcek ve třídě.

– Didaktické hry ve skupinách s kartičkami.

– Práce s texty (dokončování rozpracovaných příběhů, vyprávění podle obrázkových osnov), dramatizace.

– Využití námětů didaktických her z čítanek.

Hodinová dotace: 4 hodiny

3. část:

Seznámení s interaktivními programy pro matematiku v 1.–3. ročníku ZŠ

– Praktické ukázky interaktivních učebnic matematiky pro jednotlivé ročníky

– Využívání interaktivních aplikačních nástrojů k připraveným interaktivním programům.

– Praktický nácvik ovládání těchto interaktivních programů (individuálně pod vedením lektora). Obměny interaktivních cvičení.

– Praktické využití interaktivní tabule pro činnostní zapojení žáků třídy k řešení interaktiv-

ních cvičení.

Hodinová dotace: 4 hodiny

4. část:

Didaktické hry pro výuku matematiky v 1.–3. ročníku ZŠ

– Činnosti s vybranými pomůckami.

– Příprava jednoduchých pomůcek, které si mohou sami žáci vyrobit a náměty pro jejich využití ve výuce.

– Způsoby ukládání žákovských pomůcek ve třídě.

– Práce s číselnými osami pomocí čtverečků z tuhého papíru.

– Didaktické hry ve skupinách s kartičkami M1–M12 s příklady.

– Využití připravených materiálů k didaktickým hrám.

Hodinová dotace: 4 hodiny

V současnosti nejsou vypsány termíny pro tento kurz

- - - - - -


Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu