O nás

- - - - - - - - - - - - - - -
- - -


Spolek pro zlepšení matematické a čtenářské gramotnosti je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená za účelem naplňování společného zájmu. Tímto zájmem je obnova prestiže učitelského povolání a zlepšení kvality našeho školství.

 

Spolek svou hlavní činností úzce spolupracuje s Nakladatelstvím Nová škola Brno, s.r.o., rozvíjí a propaguje svými aktivitami jeho strategii vzdělávání a vzdělávací metody, zejména činnostní učení.

 

Spolek vznikl s cílem nabídnout v první řadě učitelům českého jazyka a matematiky ze základních škol metodickou pomoc formou metodiky činnostního učeni těchto předmětů.

Činnostní učení se řadí mezi inovativní formy výuky, napomáhá žákům ke snadnému a dobrému zvládnutí základů matematiky, výrazně podporuje čtenářskou gramotnost. Pro výuku touto formou dodržuje zásady J. A. Komenského.

Spolek sdružil učitele činnostního učení s dlouholetou praxí a znalostí metodiky činnostního učení matematiky a českého jazyka. Tito učitelé mají velmi dobré zkušenosti s využíváním této metody na svých školách.

Spolek se transformoval z Občanského sdružení pro podporu technické vzdělanosti mládeže, které bylo založeno již v roce 2009. Z iniciativy ředitelů ZŠ probíhala příprava lektorů pro školení metod činnostního učení. Lektoři pro aplikaci této metody do praxe využívají pomůcky a metodické materiály Nakladatelství Nová škola a mají s nimi velmi dobré zkušenosti. Čerpají též zkušenosti i ze starých metodik, kde byly tyto principy uplatňovány, neboť toto učení vychází z českých tradic reformních škol první republiky.

Jak ukázaly závěry zveřejněných inspektorských zpráv posledních let, rozšířila se inovace formou činnostní výuky na mnoho základních škol po celé ČR. Na setkáních ředitelů škol ZŠ byla vyjádřena shoda, že to, co školy pro zlepšení matematické a čtenářské gramotnosti potřebují, je proškolení učitelů ve formách činnostního učení. Aktuálně se potřeby ředitelů sešly se záměrem MŠMT na zlepšování matematické a čtenářské gramotnosti. Spolek chce nabídnou školám z celé republiky možnost proškolit jejich učitele.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu