Domů > Vlastivěda
- - -
 • Objednávkové číslo: 44-40
 • Předmět: Vlastivěda
 • Formát: A4
 • Počet stran: 60
 • Cena: 95 Kč

Moderní barevná učebnice je zpracovaná v souladu s upraveným RVP ZV platným od 1. 9. 2013. Řadí se do edice Čtení s porozuměním, která je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti s využitím metod činnostního učení.

Detail učebnice najdete ZDE Odkaz na distribuci

Zařazena jsou aktuální témata z rozšířeného RVP ZV, např. živelné pohromy a ekologické katastrofy a mimořádné události způsobené přírodními v...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 44-41
 • Předmět: Vlastivěda
 • Formát: A4
 • Počet stran: 40
 • Cena: 60 Kč
Pracovní sešit doplňuje učebnici Vlastivěda 4 – Poznáváme naši vlast. Pracovní sešit podobně jako učebnice podporuje čtenářskou gramotnost a využívá se v něm metody činnostního učení.

Detail učebnice najdete ZDE Odkaz na distribuci

Pracovní sešit je zaměřený na praktické ověřování získaných vědomostí prostřednictvím práce s příruční mapou z učebnice nebo s doplňujícími mapkami, které jsou součástí text...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 44-45
 • Předmět: Vlastivěda
 • Formát: A4
 • Počet stran: 52
 • Cena: 95 Kč

Moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů v souladu s RVP ZV, vydaná v rámci edice Čtení s porozuměním. Stejně jako ostatní učebnice této řady je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti.

Cílem učebnice je věku přiměřenou formou usnadnit dětem první setkání s dějinami naší země od pravěku po začátek novověku.

Detail učebnice najdete ZDE Odkaz na distribuci

Učebnice je rozčleně...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 44-46
 • Předmět: Vlastivěda
 • Formát: A4
 • Počet stran: 32
 • Cena: 55 Kč

Barevný pracovní sešit je doplňkem učebnice Vlastivěda 4 – České dějiny od pravěku do začátku novověku. Stejně jako učebnice je zpracován v souladu s RVP ZV se zaměřením na zlepšení čtenářské gramotnosti dětí.

Pracovní sešit slouží k procvičování a upevnění učiva zábavnou a poutavou formou.

Detail učebnice najdete ZDE Odkaz na distribuci

Obsahuje rozmanité úkoly ve formě tajenek, rébusů, přesmyček...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 44-43Odkaz na distribuci
 • Předmět: Vlastivěda
 • Formát: A4
 • Počet stran: 80
 • Cena: 140 Kč

Metodický průvodce k učebnici vlastivědy pro 4. ročník základní školy nakladatelství Nová škola - DUHA. Vlastivěda 4 má dva díly, zeměpisný a dějepisný, k nim pak pracovní sešity. Naším záměrem bylo dodržet cíle vzdělávacího programu Základní škola a očekávané výstupy Rámcově vzdělávacího programu.

Detail učebnice najdete ZDE

V rámci řešení jednotlivých cvičení jsme se snažili o ro... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 55-40
 • Předmět: Vlastivěda
 • Formát: A4
 • Počet stran: 68
 • Cena: 95 Kč
Moderní barevná učebnice je zpracovaná v souladu s upraveným RVP ZV platným od 1. 9. 2013. Řadí se do edice Čtení s porozuměním, která je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti s využitím metod činnostního učení.

Detail učebnice najdete ZDE Odkaz na distribuci

Úvodní kapitola shrnuje poznatky o České republice ze 4. ročníku. Další kapitola přináší přehledné údaje o všech krajích ČR. Žáci se zaměří n...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 55-41
 • Předmět: Vlastivěda
 • Formát: A4
 • Počet stran: 44
 • Cena: 60 Kč
Pracovní sešit doplňuje učebnici Vlastivěda 5 – Poznáváme naši vlast. Pracovní sešit podobně jako učebnice podporuje čtenářskou gramotnost a využívá se v něm metody činnostního učení.

Detail učebnice najdete ZDE Odkaz na distribuci

Pracovní sešit je zaměřený na praktické ověřování získaných vědomostí prostřednictvím práce s příruční mapou z učebnice nebo s doplňujícími mapkami, které jsou součástí text...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 55-45
 • Předmět: Vlastivěda
 • Formát: A4
 • Počet stran: 56
 • Cena: 95 Kč
Moderní barevná učebnice je zpracována v souladu s RVP ZV. Řadí se do edice Čtení s porozuměním, která je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti s využitím metod činnostního učení.

Detail učebnice najdete ZDE Odkaz na distribuci

V učebnici jsou zařazeny stěžejní události z českých dějin od počátku novověku až po současnost. Důraz je kladen na přiblížení života lidí v minulosti, proměny jejich práce,...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 55-46
 • Předmět: Vlastivěda
 • Formát: A4
 • Počet stran: 40
 • Cena: 55 Kč

Barevný pracovní sešit doplňuje učebnici Vlastivěda 5 – Od začátku novověku po současnost. Stejně jako učebnice je zpracován v souladu s RVP ZV a klade se v něm důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Pracovní sešit slouží k procvičování a upevnění učiva zábavnou poutavou formou.

Detail učebnice najdete ZDE Odkaz na distribuci

Obsahuje rozmanité úkoly ve formě tajenekrébusů, přesmyček, rozhodování ...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 55-43Odkaz na distribuci
 • Předmět: Vlastivěda
 • Formát: A4
 • Počet stran: 68
 • Cena: 140 Kč

Učebnicová sada Vlastivěda 5 se skládá z dějepisné a zeměpisné části. Každá část je zpracovaná v samostatné učebnici doplněné pracovním sešitem a samostatnou interaktivní učebnicí: dějepisná část má název Vlastivěda 5 – Od začátku novověku po současnost, zeměpisná část má název Vlastivěda 5 – Česká republika jako součást Evropy. Celá sada je součástí moderní řady učebnic našeho nakladatelství...

[...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu