Vlastivěda 5 dějepis – učebnice, Čtení s porozuměním

- - -
  • Objednávkové číslo: 55-45
  • Předmět: Vlastivěda
  • Formát: A4
  • Počet stran: 56
  • Cena: 109 Kč
Odkaz na distribuci

Moderní barevná učebnice je zpracována v souladu s RVP ZV. Řadí se do edice Čtení s porozuměním, která je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti s využitím metod činnostního učení.

V učebnici jsou zařazeny stěžejní události z českých dějin od počátku novověku až po současnost. Důraz je kladen na přiblížení života lidí v minulosti, proměny jejich práce, zábavy a bydlení. 

Text je zpestřen ilustracemi, dobovými obrázky a fotografiemi. Názornými pomůckami jsou také mapky, přehled vynálezů 18. a 19. století, fotografie zbraní první a druhé světové války a portréty všech habsburských panovníků a prezidentů naší republiky zařazené v závěru učebnice.

Ukázky z krásné literatury se vztahují k probíranému učivu. Jsou doplněny otázkami na podporu čtenářské gramotnosti.

Kapitoly jsou spojeny do celků, na konci každého najdete shrnutí učiva s opakovacími otázkami. Na konci učebnice se nachází závěrečné opakování a klíč k vybraným úkolům.

Učebnici doplňuje pracovní sešit plný praktických a zábavných úkolů.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu