Vlastivěda 4, Poznáváme naši vlast – učebnice, Čtení s porozuměním

- - -
  • Objednávkové číslo: 44-40
  • Předmět: Vlastivěda
  • Formát: A4
  • Počet stran: 60
  • Cena: 109 Kč
Odkaz na distribuci


Moderní barevná učebnice je zpracovaná v souladu s upraveným RVP ZV platným od 1. 9. 2017.
Řadí se do edice Čtení s porozuměním, která je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti s využitím metod činnostního učení.

Zařazena jsou aktuální témata z rozšířeného RVP ZV, např. živelné pohromy a ekologické katastrofy a mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi.

Učebnice také obsahuje mezipředmětové vztahy, průřezová témata a skupinové úkoly.

Ukázky z krásné literatury se vztahují k probíranému učivu. Jsou doplněny otázkami na podporu čtenářské gramotnosti.

Učebnice je zpestřena dialogy dvou dětí Jany a Lukáše, kteří jsou průvodními postavami učebnic prvouky. Rozhovory Jany a Lukáše uvádějí nové učivo do souvislosti s každodenním životem.

Učebnici doplňuje pracovní sešit plný praktických a zábavných úkolů.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu