Vlastivěda 4, Poznáváme naši vlast – pracovní sešit, Čtení s porozuměním

- - -
  • Objednávkové číslo: 44-41
  • Předmět: Vlastivěda
  • Formát: A4
  • Počet stran: 40
  • Cena: 71 Kč
Odkaz na distribuci

Pracovní sešit doplňuje učebnici Vlastivěda 4 – Poznáváme naši vlast. Pracovní sešit podobně jako učebnice podporuje čtenářskou gramotnost a využívá se v něm metody činnostního učení.

Pracovní sešit je zaměřený na praktické ověřování získaných vědomostí prostřednictvím práce s příruční mapou z učebnice nebo s doplňujícími mapkami, které jsou součástí textu. Přináší také doplňovačky, čtyřsměrky, přesmyčky a úkoly k vystřižení z příloh.

Do sešitu jsou podobně jako do učebnice zařazeny úryvky z krásné literatury, kterými si žáci procvičí jak porozumění textu, tak se jim lépe přiblíží probíraná fakta.

Pracovní sešit obsahuje cyklická opakování. Závěrečné opakování podobu hry.

Na konci učebnice najdete klíč s řešením většiny úkolů.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu