Metodický průvodce Vlastivěda 4 k učebnicím a pracovním sešitům

- - -
  • Objednávkové číslo: 44-43
  • Předmět: Vlastivěda
  • Formát: A4
  • Počet stran: 80
  • Cena: 164 Kč
Odkaz na distribuci

Metodický průvodce k učebnici vlastivědy pro 4. ročník základní školy nakladatelství Nová škola - DUHA. Vlastivěda 4 má dva díly, zeměpisný a dějepisný, k nim pak pracovní sešity. Naším záměrem bylo dodržet cíle vzdělávacího programu Základní škola a očekávané výstupy Rámcově vzdělávacího programu.

V rámci řešení jednotlivých cvičení jsme se snažili o rozdílnost a rozmanitost formy výuky.

U cvičení z učebnice a pracovního sešitu naleznete správná řešení, k učebnici zde naleznete metodická doporučení a další náměty k práci k jednotlivým cvičením, jsou zde navrženy činnosti v rámci mezipředmětových vztahu.


V metodické příručce je na první pohled jasně vidět, jaké záležitosti z interaktivní ucebnice nalezneme u daného cvičení v učebnici.  Z hlediska struktury metodiky pro nás byla důležitá přehlednost, lehká a rychlá orientace v textu a srozumitelnost..

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu