Vlastivěda 5 zeměpis – pracovní sešit, Čtení s porozuměním

- - -
  • Objednávkové číslo: 55-41
  • Předmět: Vlastivěda
  • Formát: A4
  • Počet stran: 44
  • Cena: 71 Kč
Odkaz na distribuci

Pracovní sešit doplňuje učebnici Vlastivěda 5 – Poznáváme naši vlast. Pracovní sešit podobně jako učebnice podporuje čtenářskou gramotnost a využívá se v něm metody činnostního učení.

Pracovní sešit je zaměřený na praktické ověřování získaných vědomostí prostřednictvím práce s příruční mapou z učebnice nebo s doplňujícími mapkami, které jsou součástí textu. Přináší také doplňovačkyčtyřsměrky, přesmyčky i přílohu k vystříhání a práci s mapou. 

Při luštění slepých map si žáci procvičí základní orientaci na území naší vlasti a v Evropě. V kapitole Cestovatelský deník se v praktických úkolech uplatní vlastní zkušenosti žáků.

Do sešitu jsou podobně jako do učebnice zařazeny úryvky z krásné literatury, kterými si žáci procvičí jak porozumění textu, tak se jim lépe přiblíží probíraná fakta. 

Pracovní sešit obsahuje cyklická opakováníZávěrečné opakování má podobu hry.

Na konci učebnice najdete klíč s řešením většiny úkolů.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu