Vlastivěda 5 zeměpis – učebnice, Čtení s porozuměním

- - -
  • Objednávkové číslo: 55-40
  • Předmět: Vlastivěda
  • Formát: A4
  • Počet stran: 68
  • Cena: 109 Kč
Odkaz na distribuci
Moderní barevná učebnice je zpracovaná v souladu s upraveným RVP ZV. Řadí se do edice Čtení s porozuměním, která je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti s využitím metod činnostního učení.

Úvodní kapitola shrnuje poznatky o České republice ze 4. ročníku. Další kapitola přináší přehledné údaje o všech krajích ČR. Žáci se zaměří na kraj, kde žijí, a na Kraj Praha.

Následuje základní seznámení s jednotlivými světadíly. Část věnovaná Evropě přináší základní informace o tomto světadílu a údaje o našich sousedních státech.

Přílohou učebnice je mapa České republiky a Evropyve formátu vhodném pro práci v lavici.

Učebnice také obsahuje mezipředmětové vztahyprůřezová témata a skupinové úkoly.

Ukázky z krásné literatury se vztahují k probíranému učivu. Jsou doplněny otázkami na podporu čtenářské gramotnosti.

Učebnici doplňuje pracovní sešit plný praktických a zábavných úkolů.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu