Číselná osa – orientace, porovnávání, zaokrouhlování

Činnosti s číselnou osou pomáhají žákům zejména:
 • pochopit přirozené uspořádání čísel
 • řadit čísla vzestupně i sestupně
 • porovnávat čísla, určovat nejmenší a největší z více čísel
 • chápat zaokrouhlování čísel
 • přiřazovat čísla nejblíže menší/větší
 • chápat čísla zakončená devítkami jako čísla předcházející celým desítkám, stovkám, tisícům, ...

Žáci si označí pomocí čtverečku konkrétní číslo. Zadáváme úkoly.

- - -

Např.:
 • Žáci ukazují na číselné ose a počítají po 10, 100, 1000, ... (na příslušné číselné ose).
 • Řekni (ukaž) číslo "hned před" a "hned za" určeným číslem. Vhodné je zadávat celé stovky (tisíce, ...). Žáci si uvědomují, že se dostali do předcházející stovky (tisíce, ...)
 • Řekni číslo menší/větší než je vyznačené číslo.
 • Vyber si dvě čísla na číselné ose a porovnej je. Žáci si sami odvodí, že menší číslo leží na čís. ose vlevo od většího čísla a naopak.
 • Mezi kterými stovkami (tisíci, ...) leží vyznačené číslo? Ke které stovce (tisíci) blíž? Žáci hledají nejbližší nižší a vyšší stovku (tisíc, ...) a snadno tak pochopí zaokrouhlování.
Žáci si mohou na číselnou osu vyznačit pomocí čtverečků víc čísel (např. 70, 250, 420, 630, 890)
Učitel zadává úkoly:
 • Zvedni nejmenší číslo.
 • Zvedni největší číslo.
 • Přiřaď čísla na číselnou osu.
 • Přečti je seřazená vzestupně/sestupně.
 • Které číslo je hned před/za číslem....
 • Řekni číslo, které je větší než 250 a menší než 420.
Dále můžeme pracovat se čtverečky bez číselné osy:
Žáci seřadí čísla vzestupně/sestupně bez použití číselné osy. Všechna čísla pak zvětšují/zmenšují o 1, 3, 5, 10, 100... Výsledky zapisují na přiložený proužek papíru.

Činnosti s číselnou osou a čtverečky zařazujeme do hodin často, ale krátce. Úkoly střídáme a obměňujeme. Později některé úkoly mohou zadávat i žáci.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu