Procvičování násobilky – využití čtverečků - 4. ročník

Žáci si připraví 8 čtverečků z krabiček od čaje (2 x 2 cm), na které napíší výsledky příkladů. Příklady diktujte v tomto případě vy. Budete dál s čísly na čtverečcích pracovat a potřebujete tedy vhodná čísla.

Diktujete např.: 8. 7,  9 . 3,  4 . 6,  5 . 9,  7 . 6,  8 . 4,  9 . 9,  3 .

Žáci píší výsledky na připravené čtverečky - - - a řadí čísla v pořadí, ve kterém je napsali. Zkontrolujte společně výsledky. Pokud má někdo chybu, vymění čtvereček. Je nutné, aby před dalšími činnostmi měli všichni žáci na čtverečcích správná čísla.

Náměty na další činnosti s výsledky na čtverečcích:
  • Seřaďte čísla vzestupně (sestupně).  
  • Z řady čísel vysuňte dolů čísla sudá (lichá). Po kontrole žáci čtverečky vrátí zpět do řady.
  • Z řady čísel vysuňte nahoru násobky čísla 9 a dolů násobky čísla 7. Přečtěte horní řadu čísel, prostřední řadu, dolní řadu. Vraťte čtverečky zpět.
  • Z řady čísel - - - vybírej výsledky příkladů, které říkají spolužáci a řaď je do nového řádku.
Některý žák řekne 6.7, všichni vezmou čtvereček s výsledkem 42 a zařadí ho na 1. místo do nového řádku.
Další žák řekne 6.7, všichni provedou přesun správného výsledku do druhého řádku.
Třetí žák řekne např. 9.9 atd.
Kontrolu výsledků v druhém řádku udělejte třeba po 4. příkladu, aby si mohli žáci případnou chybu opravit.
Před posledním příkladem můžete činnost zastavit a ptát se: Které číslo vám zbylo? Jaký příklad k němu patří?
Nově uspořádanou řadu zkontrolujte a stejným způsobem můžete přerovnávat znovu.
  • Žáci opět přerovnávají čtverečky s čísly, ale podle jiného pokynu.
Nový pokyn: Najdi číslo, když ho dělím 8, dostanu výsledek 7. Přesunou číslo 56.
                   Najdi číslo, dělím ho 6, výsledek je 4. . . přesunou číslo 24 atd.


Činnosti 4 a 5 můžete provádět s uspořádanou řadou čísel na čtverečcích nebo mohou mít žáci čtverečky s čísly volně rozmíchané na lavici.

Čísla na čtverečcích seřaďte do sloupečku: a) podle diktátu žáků,
                                                              b) jako výsledky příkladů, které žáci říkají.

Vedle čtverečků položte proužek papíru a pište k číslům příklady násobilky, později i příklady násobení dvojciferných čísel.
Poznámka: Měla jsem se žáky dohodu, že nebudeme při této činnosti psát:
                 příklady s činitelem 1, např.: 1.21, 42.1 atp.
                 příklady obrácené, např.: napíše 3.7 a už nepíše 7.3

Při kontrole si žáci označí správně zapsané příklady, tedy i ty, které mají obráceně. Chybějící příklady dopíší.
  • K číslům ve sloupečku opět přiložte proužek a čísla dělte určeným číslem, např. 9. Jindy dělíme jiným číslem. Můžete také, jako v našem případě, vyřadit čtvereček s číslem 81 a pak lze dělit třeba 8 nebo 7 i 6. Procvičujete tak i dělení se zbytkem.
  • Žáci si připraví proužek papíru rozdělený na 3 díly. Do prostředního sloupečku přepíší čísla ze čtverečků podle daného pravidla:
     a) podle diktátu,
     b) od nejmenšího,
     c) od největšího.

Čísla změní na desetinásobky: 210, 240, 270…, případně na stonásobky: 2 100, 2 400, 2 700…
Do levého sloupečku pak píší čísla menší o 1, o 10, o 20 atp., do pravého pak čísla větší, opět podle zadání. Tímto způsobem rychle procvičujete pamětné počítání. Číslo, o které budou daná čísla zmenšovat a zvětšovat, můžete měnit podle toho, co potřebujete právě procvičovat.

Poznámka: Z uvedených činností zařazujte do hodiny jen ty, které se vám právě k učivu hodí. Různě je střídejte. Jistě jsme nevyčerpali všechny možnosti, které práce se čtverečky umožňuje. Věříme ale, že vás budou inspirovat k dalším nápadům, o které se s námi nezapomeňte podělit.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu