Číselné osy a čtverečky – jejich využití při dopočítávání

ve 3. ročníku: a) k nejblíže vyšší stovce                       ve 4. ročníku: a) k nejblíže vyššímu tisíci
      b) do 1000                                                               b) do 10 000
      c) k vybrané vyšší stovce                                           c) ke zvolenému vyššímu tisíci

Dopočítávání
- - -

  1. k nejblíže vyšší stovce- - -
  2. Čtverečkem označí žáci určené číslo na číselné ose např. 420.
  3. Určí a ukáží nejbližší vyšší stovku, tj. 500 a řeknou, kolik musí přidat ke 420, aby dostali 500. Příklad zapíší. 
  4. Čtverečkem označí jiné číslo (760) a postupují stejně.
  5. do 1000
   - Postup je stejný, jenom žáci dopočítávají a zapisují příklady do celého 1000.

     c) k vybrané vyšší stovce
- - -
 
   - Žáci si vybrané číslo označí čtverečkem, např. 390 a určí, do které stovky budou dopočítávat, např. do 800. Také toto číslo si označí, dopočítají a zapíší příklad.

   - Některý z žáků zadá další dvojici čísel a všichni pracují obdobně.

Poznámka: U variant b a c nechte u některých příkladů žáky vysvětlit, jak počítali.

Příklad: Číslo 540 jsme dopočítávali do 1000. Nejprve jsem dopočítal do 600 – chybí 60 a pak do  1000, chybí 400. Celkem jsem přidal 460.
            Číslo 390 jsem dopočítával do 800. Nejprve jsem doplnil do celé stovky  - do 400 chybí 10 a pak jsem 400 doplnil do 800 – chybí 400. Celkem jsem doplnil 410.

Ve 4. ročníku pracujte analogicky do 10 000. K tomuto účelu si upravte číselnou osu. Jeden dílek potom představuje stovku. Žáci opět určená čísla označují, počítají, kolik musí přidat a příklady zapisují.      
- - -

Příklad: Číslo 2 600 dopočítejte do 3 000. Číslo 8 300 dopočítejte do 9 000. Příklady zapisujte.

- - -

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu