Dopočítávání do 1000 na peněžním modelu – 3. a 4. ročník

  • K činnosti budete potřebovat 9 stokorun a 2 padesátikoruny. Pokud nemají žáci dostatečný počet bankovek a mincí, mohou pracovat ve dvojicích. Vyrovnejte je na lavici tak, že některou ze stokorun nahradíte dvěma padesátikorunami, např. třetí – viz obrázek.Řekněte příklad, který model znázorňuje: 250 + 750 = 1000
Šipka naznačuje odsun padesátikoruny.

Nahraďte padesátikorunami např. šestou stokorunu.Příklad: 550 + 450 = 1000
Žáci říkají příklady zpaměti nebo je zapisují na proužek papíru jako sčítání nebo jako rozklad čísla 1000.Pokračujte dalšími variantami. Veďte žáky k tomu, aby každý zapsaný příklad nebo rozklad podtrhli. Práce se zpřehlední.

  • Při další činnosti potřebujete opět 9 stokorun a k nim 5 dvacetikorun. Pracujete obdobně – vybranou stokorunu nahrazujete dvacetikorunami, které rozdělujete, jak je naznačeno šipkami. Zapisujete opět jako příklady na sčítání nebo jako rozklad čísla 1000. Znázornit můžete 4 příklady (rozklady), podle toho, kolik dvacetikorun odsunete vlevo.Vytvářejte další varianty tak, že dvacetikorunami nahrazuje jinou stokorunu, např. druhou, osmou, pátou…  • V další činnosti nahrazujete vybranou stokorunu desetikorunami a pracujete stejně. Příkladů (rozkladů) mohou žáci k jednomu znázornění říct nebo zapsat 9.Význam činnosti

Pochopení algoritmu dopočítávání. Nejprve dopočítáme do celé další stovky

 např. 720 + 80 = 800, potom do tisíce 800 + 200 = 1000. Celkem přidáme 280.

Dopočítávat můžete samozřejmě i do některé z vyšších stovek, ne jen do 1000.

 Vyrovnáte např. 8 stokorun a třetí nahradíte dvacetikorunami (desetikorunami), rozdělujete je a zapisujete vzniklé varianty – 220 + 580 = 800, 240 + 560 = 800 atd. Jistě přijdete i na jiné možnosti.

Ve 4. ročníku pak v oboru do 10 000 pracujete analogicky s tisícikorunami, které nahrazujete pětisetkorunami, dvousetkorunami či stokorunami.

Činnost je možné se změnou peněz využít také ve 2. ročníku. Místo stokorun použijete
desetikoruny a některou z nich nahrazujete:  a) pětikorunami
                                                                 b) dvoukorunami
                                                                 c) korunamiCopyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu