Domů > Matematika 4. třída - Nová řada
Matematika 4, I. díl – učebnice, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 4-05
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 68 Kč
Odkaz na distribuci


Žáci  matematiku vnímají jako předmět snadný, zajímavý i zábavný. K matematickým poznatkům docházejí vlastní praktickou činností.  Slovní úlohy jsou ze života a jsou vždy doplněny vhodnými ilustracemi. Zlomky procvičují podle variant testů TIMMS. Zařazeno je i učivo z geometrie. V učebnici jsou cvičení připravena pro žákovskou sebekontrolu i sebehodnocení.


K učebnici MATEMATIKA 4, 1. DÍL patř...

[...více]
...
Zajímavé počítání I. díl – pracovní sešit k učebnici Matematika 4
 • Objednávkové číslo: 4-07
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 59 Kč
Odkaz na distribuci


K procvičování numerace v rozšířeném číselném oboru a číselných představ, je do sešitu zařazována číselná osa. Učivo zlomků je procvičováno na základě zobrazených nákresů. Obsahuje rozhodovací úlohy (A, B, C, D) stejně jako v mezinárodních testech. V sešitu se systematicky procvičují početní výkony pamětně i písemně.

K pracovnímu sešitu ZAJÍMAVÉ POČÍTÁNÍ 1. díl patří UČEBNICE 4, 1. DÍL


[...více]
Matematika 4, II. díl – učebnice, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 4-06
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 68 Kč
Odkaz na distribuci


Učebnice obsahuje úlohy k procvičování numerace a také všech početních operací v oboru do 1 000 000.  Důraz je kladen na uplatňování matematiky v praktických úlohách ze života. Učebnicí prolínají úlohy s tematikou o lese, úlohy z dalších oborů lidské činnosti i zajímavé úlohy. Jsou zde úzké mezipředmětové vztahy s přírodovědou.

K učebnici MATEMATIKA 4, 2. DÍL patří pracovním sešit ZAJÍMAVÉ PO...

[...více]
Zajímavé počítání II. díl – pracovní sešit k učebnici Matematika 4

 

 • Objednávkové číslo: 4-08
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 59 Kč
Odkaz na distribuci

V sešitu žáci procvičují a zároveň bodově hodnotí svoje počtářské dovednosti. Ve slovních úlohách jsou vedeni k rozlišování úsudků, k jednoduchým zápisům i odpovědím. Ve spojení s obrázky a nákresy jsou procvičovány zlomky. V sešitu jsou též stránky označené Zajímavé počítání, Bystření rozumu. Pozornost je věnována i učivu geometrie. Mezipředmětové vztahy se vážou k přírodovědě i k historii...

[...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu