Domů > Matematika 4. třída - Nová řada
Matematika 4, I. díl – učebnice, Čtení s porozuměním

Žáci  matematiku vnímají jako předmět snadný, zajímavý i zábavný. K matematickým poznatkům docházejí vlastní praktickou činností.  Slovní úlohy jsou ze života a jsou vždy doplněny vhodnými ilustracemi. Zlomky procvičují podle variant testů TIMMS. Zařazeno je i učivo z geometrie. V učebnici jsou cvičení připravena pro žákovskou sebekontrolu i sebehodnocení.

Detail učebnice najdete ZDE
Odkaz na distribuci
K učebnici MATEMATIKA 4, 1. DÍL patří pracovním sešit ZAJÍMAVÉ POČÍTÁNÍ 1. díl


NOVÁ ŘADA

OBJ...

[...více]
Zajímavé počítání I. díl – pracovní sešit k učebnici Matematika 4

K procvičování numerace v rozšířeném číselném oboru a číselných představ, je do sešitu zařazována číselná osa. Učivo zlomků je procvičováno na základě zobrazených nákresů. Obsahuje rozhodovací úlohy (A, B, C, D) stejně jako v mezinárodních testech. V sešitu se systematicky procvičují početní výkony pamětně i písemně.

Detail učebnice najdete ZDE

 
Odkaz na distribuci
K pracovnímu sešitu ZAJÍMAVÉ POČÍTÁNÍ 1. díl patří UČEBNICE 4, 1. DÍL


NOVÁ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 4-07

CENA: 49 Kč

Sešit obsah... [...více]
Matematika 4, II. díl – učebnice, Čtení s porozuměním

Učebnice obsahuje úlohy k procvičování numerace a také všech početních operací v oboru do 1 000 000.  Důraz je kladen na uplatňování matematiky v praktických úlohách ze života. Učebnicí prolínají úlohy s tematikou o lese, úlohy z dalších oborů lidské činnosti i zajímavé úlohy. Jsou zde úzké mezipředmětové vztahy s přírodovědou.

Detail učebnice najdete ZDE
Odkaz na distribuci
K učebnici MATEMATIKA 4, 2. DÍL patří pracovním sešit ZAJÍMAVÉ POČÍTÁNÍ 2. díl

NOVÁ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 4-06

CENA: 5...

[...více]
Zajímavé počítání II. díl – pracovní sešit k učebnici Matematika 4

V sešitu žáci procvičují a zároveň bodově hodnotí svoje počtářské dovednosti. Ve slovních úlohách jsou vedeni k rozlišování úsudků, k jednoduchým zápisům i odpovědím. Ve spojení s obrázky a nákresy jsou procvičovány zlomky. V sešitu jsou též stránky označené Zajímavé počítání, Bystření rozumu. Pozornost je věnována i učivu geometrie. Mezipředmětové vztahy se vážou k přírodovědě i k historii.

Detail učebnice najdete ZDE

 
Odkaz na distribuci
K pracovnímu sešitu ZAJÍMAVÉ POČÍTÁNÍ 2. díl patří UČEBNICE 4, 2...

[...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu