Zajímavé počítání - 1. díl – pracovní sešit k učebnici Matematika 4

Zajímavé počítání I. díl – pracovní sešit k učebnici Matematika 4
  • Objednávkové číslo: 4-07
  • Předmět: Matematika
  • Formát: B5
  • Cena: 59 Kč
Odkaz na distribuci


K procvičování numerace v rozšířeném číselném oboru a číselných představ, je do sešitu zařazována číselná osa. Učivo zlomků je procvičováno na základě zobrazených nákresů. Obsahuje rozhodovací úlohy (A, B, C, D) stejně jako v mezinárodních testech. V sešitu se systematicky procvičují početní výkony pamětně i písemně.

K pracovnímu sešitu ZAJÍMAVÉ POČÍTÁNÍ 1. díl patří UČEBNICE 4, 1. DÍL


Sešit obsahuje:
  • soustavné a návazné procvičování učiva 3. ročníku v krátkých různorodých cvičeních
  • různé formy samokontroly a sebehodnocení, které vedou žáky ke snaze dosáhnout dobré výsledky
  • pravidelně zařazované učivo geometrie
  • názorně zpracovaný vstup do učiva o zlomcích podle současných požadavků
  • činnostní rozšíření číselného oboru do 10 000
  • procvičování početních výkonů v rozšířeném číselném oboru
Věříme, že se vám s tímto pracovním sešitem podaří podnítit zájem žáků o matematiku.Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu