Matematika 4 - 1. díl

Matematika 4, I. díl – učebnice, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 4-05
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 68 Kč
Odkaz na distribuci


Žáci  matematiku vnímají jako předmět snadný, zajímavý i zábavný. K matematickým poznatkům docházejí vlastní praktickou činností.  Slovní úlohy jsou ze života a jsou vždy doplněny vhodnými ilustracemi. Zlomky procvičují podle variant testů TIMMS. Zařazeno je i učivo z geometrie. V učebnici jsou cvičení připravena pro žákovskou sebekontrolu i sebehodnocení.


K učebnici MATEMATIKA 4, 1. DÍL patří pracovním sešit ZAJÍMAVÉ POČÍTÁNÍ 1. díl


 • přehledné opakování početních výkonů ve spojení s procvičováním úsudků,
 • názorné rozšíření číselného oboru do 10 000 a počítání v něm, které analogicky navazuje na počítání v oboru do 1 000,
 • pamětné prrocvičování násobilky a dělení i dělení se zbytkem,
 • zařazena je celá řada cvičení, připravených pro žákovskou sebekontrolu i sebehodnocení, žáci tak mají možnost uvažovat o svých výpočtech, nalézat chyby a opravat je,
 • žáci jsou cíleně vedeni k tomu, aby na základě získaných poznatků dokázali nové učivo sami objevovat,
 • slovní úlohy jsou často spojené s obrázky, grafickým znázorněním i ukázkou jednoduchých zápisů a vycházejí z žákovských zkušeností,
 • za správné výpočty získavají žáci kouzelné žetony skřítka Kouzlo-Matika, což podněcuje žáky ke snaze o dosahování výborných výsledků,
 • zlomky jsou zavedeny názorně a pro vytváření správných představ jsou doporučeny jednoduché činnosti,
 • zařazeno je i učivo z geometrie.

PRACOVNÍ LISTY k IUč Matematika 4 - volně ke stažení zde.Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu