Zajímavé počítání - 2. díl – pracovní sešit k učebnici Matematika 4

Zajímavé počítání II. díl – pracovní sešit k učebnici Matematika 4

 

 • Objednávkové číslo: 4-08
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 59 Kč
Odkaz na distribuci

V sešitu žáci procvičují a zároveň bodově hodnotí svoje počtářské dovednosti. Ve slovních úlohách jsou vedeni k rozlišování úsudků, k jednoduchým zápisům i odpovědím. Ve spojení s obrázky a nákresy jsou procvičovány zlomky. V sešitu jsou též stránky označené Zajímavé počítání, Bystření rozumu. Pozornost je věnována i učivu geometrie. Mezipředmětové vztahy se vážou k přírodovědě i k historii.

K pracovnímu sešitu ZAJÍMAVÉ POČÍTÁNÍ 2. díl patří UČEBNICE 4, 2. DÍL • soustavné a návazné procvičování učiva 4. r. v krátkých různorodých cvičeních,
 • činnostní rozšíření číselného oboru do 1 000 000,

 • procvičování početních výkonů v rozšířeném oboru,

 • různé formy samokontroly a sebehodnocení, která vedou žáky k zájmu dosáhnout dobrých výsledků,

 • dostatečné množství slovních úloh, ve kterých jsou žáci vedeni k uplatňování úsudků a rozlišování početních výkonů (dostatek obrázkového názoru, návody k úvahám, jednoduché zápisy slovních úloh,

 • uplatňování rozlišování úsudků,

 • podněcování žáků ke vzájemné komunikaci, při níž se žáci navzájem ptají, sami obměňují podle návodů označené slovní úlohy,

 • žákům je na mnoha stránkách dán podnět k uplatňování svých zkušeností ze života v matematice,

 • pravidelně zařazované učivo geometrie,

 • pamatováno je i na finanční gramotnost, manipulaci s penězi, úvaha o nákupech.

Pracovní sešit Zajímavé počítání je součástí ucelené řady učebnic matematiky.


Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu