Matematika 4 - 2. díl

Matematika 4, II. díl – učebnice, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 4-06
 • Předmět: Matematika
 • Formát: B5
 • Cena: 68 Kč
Odkaz na distribuci


Učebnice obsahuje úlohy k procvičování numerace a také všech početních operací v oboru do 1 000 000.  Důraz je kladen na uplatňování matematiky v praktických úlohách ze života. Učebnicí prolínají úlohy s tematikou o lese, úlohy z dalších oborů lidské činnosti i zajímavé úlohy. Jsou zde úzké mezipředmětové vztahy s přírodovědou.

K učebnici MATEMATIKA 4, 2. DÍL patří pracovním sešit ZAJÍMAVÉ POČÍTÁNÍ 2. díl


 • je připravena pro snadné, zajímavé i zábavné učení matematiky,

 • žákům je v ní předložena možnost samokontroly a sebehodnocení svých matematických dovedností a to vždy, když je v materiálech užité učivo dobře procvičeno, tím je podněcován zájem žáků o učení,

 • číselný obor se rozšiřuje s využitím činností žáků, snadno se tak vytvářejí správné číselné představy a snadno se vstupuje do procvičování početních výkonů s velkými čísly,

 • uplatňuje se schopnost žáků využívat úsudek při řešení základních úsudkových úloh i úloh ze života kolem, proto byly sestaveny slovní úlohy z praktické práce v lese, zároveň se při nich propojuje učivo přírodovědy s matematikou a tím je učení matematiky zajímavé,

 • pozornost je věnována učivu geometrie i zlomků, obojí prolíná jak učebnicí, tak pracovním sešitem a navazuje na učivo 1. dílu,

 • na stránkách učebnice jsou barevné obrázky a fotografie, k dobrým výsledkům žáky lákají skřítkové, se kterými se setkali v 1. dílu matematiky a Zajímavého počítání,

 • učení se stane zábavné, když žáci mohou získat, jak motivační impuls, tak body pro Dokážeš to, když sami poznají, že něco umí dobře a když poznají, že pro to, co ještě neumí, je jim dána šance na zlepšení,

 • učebnice dává příležitost dobře splnit nově upravený RVP ZV, dává také možnost ve výuce průběžně uplatňovat rozvoj klíčových kompetencí,

 • finanční gramotnost žáků je uplatňována v úlohách sestavených do tabulek, kde určité finanční položky doplňují nebo sestavují účty k nákupům apod.

PRACOVNÍ LISTY k IUč Matematika 4 - volně ke stažení zde.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu