Domů > Český jazyk 2. třída - Nová řada
 • Objednávkové číslo: 22-50
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Počet stran: 95
 • Cena: 109 Kč
Odkaz na distribuci

Moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV a vydaná v rámci edice Čtení s porozuměním. Je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti.

Hlavním cílem je vzbudit v dětech zájem o český jazyk a literaturu.

Inovativním prvkem této učebnice jsou prozaické články, básničky, říkadla a hádanky.

Ukázky z krásné literatury buď uvádějí n...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 22-60
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 62
 • Cena: 63 Kč
Odkaz na distribuci


1. díl pracovního sešitu Učíme se hrou se skřítkem, na který navazuje druhý díl, doplňuje učebnici Český jazyk 2, edice Čtení s porozuměním.

Pracovní sešit z edice Čtení s porozuměním je moderní výukový materiál zpracovaný podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV, ve kterém se klade důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Pracovní sešit slouží zejména k procvi...

[...více]
 • Objednávkové číslo: 22-61
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 48
 • Cena: 63 Kč
Odkaz na distribuci


2. díl pracovního sešitu
Učíme se hrou se skřítkem navazuje na 1. díl a společnědoplňují učebnici Český jazyk 2, edice Čtení s porozuměním.

Pracovní sešit z edice Čtení s porozuměním je moderní výukový materiál zpracovaný v souladu s RVP ZV, ve kterém se klade důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Pracovní sešit slouží zejména k procvičování a upevňování probíranéh... [...více]
 • Objednávkové číslo: 22-65
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: B5
 • Počet stran: 120
 • Cena: 153 Kč
Odkaz na distribuci


Čítanka je součástí edice Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti. Učebnice odpovídá pojetí a cílům RVP ZV.

Hlavním cílem je vzbudit v dětech zájem o literaturu a nenásilnou formou je poutavými články a zábavnými úkoly motivovat k další četbě.

Každá literární ukázka je doplněna otázkami a úkoly směřujícími k rozvoji čtenářské gramotnosti dět...

[...více]
Čtení nás baví 2
 • Objednávkové číslo: 22-70
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 64
 • Cena: 99 Kč
Odkaz na distribuci

Pracovní sešit Čtení nás baví je moderní výukový materiál plný zajímavých úkolů a obrázků, zpracovaný podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV. Velký důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků.

Pracovní sešit doplňuje Čítanku pro 2. ročník z edice Čtení s porozuměním, ale může být používán i k jiným čítankám nebo samostatně bez čítanek.

   ...
  [...více]
  • Objednávkové číslo: 22-62
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: A4
  • Počet stran: 24
  • Cena: 43 Kč
  Odkaz na distribuci

  Pracovní sešit Vstup do 2. ročníku je určený k opakování a upevňování učiva 1. ročníku v oblasti čtení a psaní v závěru 1. ročníku nebo k zopakování učiva na začátku 2. ročníku.

  • Učivo čtení je řazeno systematicky od prvních slabik a jednoduchých slov s otevřenou slabikou, procvičovány jsou zejména obtížné jevy. Učivo psaní procvičuje postupně psaní písmen, vazby písmen, p...
  [...více]
  • Objednávkové číslo: 22-53
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: A4
  • Cena: 208 Kč
  Odkaz na distribuci

  Obsahuje: vymezení předmětu český jazyk, vymezení pojmu čtenářská gramotnost a popis čtenářských dovedností; popis materiálů pro výuky předmětu ve 2. ročníku; orientační návrh ročního plánu (rozpracován na týdny);metodicko-didaktická doporučení pro výuku, očekávané výstupy, praktické rady a další náměty pro práci.
  Důležitou součástí je klíč s řešením všech úkolů z učebnice i pracovního seši...
  [...více]

  Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu