Vstup do 2. ročníku - PS pro konec 1. a začátek 2. ročníku

 • Objednávkové číslo: 22-62
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 24
 • Cena: 43 Kč
Odkaz na distribuci

Pracovní sešit Vstup do 2. ročníku je určený k opakování a upevňování učiva 1. ročníku v oblasti čtení a psaní v závěru 1. ročníku nebo k zopakování učiva na začátku 2. ročníku.

 • Učivo čtení je řazeno systematicky od prvních slabik a jednoduchých slov s otevřenou slabikou, procvičovány jsou zejména obtížné jevy. Učivo psaní procvičuje postupně psaní písmen, vazby písmen, psaní slabik a slov, která se procvičují v části čtení.
 • PS lze využívat i později a opakovaně, např. při práci s dětmi s SPU.
 • Vhodné pro práci celé třídy i pro individuální výuku.
 • Zadávání úkolů pomocí jednoduchých symbolů, aby bylo pro děti srozumitelné i bez pomoci dospělého. Pouze v závěru PS několik slovních upřesnění v zadání.
 • Pro učitele a rodiče je v úvodu zařazen obsah pro rychlou orientaci v PS.
 • PS můžete dále využívat dle potřeby – další náměty na práci:
  • dělení slov na slabiky
  • vyhledávání písmen, slabik
  • tvoření slovních spojení a vět s danými slovy
  • tvoření slovních spojení a vět s danými obrázky
  • přepis slabik, slov

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu