Český jazyk 2 – učebnice, Čtení s porozuměním

  • Objednávkové číslo: 22-50
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: B5
  • Počet stran: 95
  • Cena: 109 Kč
Odkaz na distribuci

Moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV a vydaná v rámci edice Čtení s porozuměním. Je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti.

Hlavním cílem je vzbudit v dětech zájem o český jazyk a literaturu.

Inovativním prvkem této učebnice jsou prozaické články, básničky, říkadla a hádanky.

Ukázky z krásné literatury buď uvádějí nové učivo, nebo slouží k procvičení probíraných gramatických nebo pravopisných jevů. Součástí ukázek jsou také otázky na upevnění čtenářské gramotnosti.

V učebnici nechybí ani hry, soutěže, náměty pro skupinovou práci a odkazy na odpovídající stranu v pracovním sešitě. Zařazeny jsou také úkoly zaměřené na etickou výchovu žáků a mezipředmětové vztahy.

Průvodní postavou učebnice i obou dílů pracovního sešitu, které učebnici doplňují, je skřítek Kvítek.

Po úvodním opakování učiva 1. ročníku následuje učivo nové, členěné do jednotlivých kapitol. Na závěr každého celku je umístěno opakování. Učebnice končí závěrečným opakováním.V učebnici najdete i řešení hádanek a náročnějších úkolů.

Jako volná příloha je v učebnici vložena karta s tiskací a psací abecedou.

Učebnici doplňuje pracovní sešit Učíme se hrou se skřítkem (I. a II. díl).

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu