Čtení nás baví 2 (čtenářské dovednosti)

Čtení nás baví 2
  • Objednávkové číslo: 22-70Odkaz na distribuci
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: A4
  • Počet stran: 64
  • Cena: 80 Kč
Barevný pracovní sešit. Velký důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti a kompetence k řešení problémů. Doplňuje Čítanku 2 - čtení s porozuměním, ale může být používán i samostatně bez čítanky. Jedna strana dvojstránky obsahuje jednodušší úkoly ke známým ukázkám a sousední strana je rozvíjející se složitějšími úkoly. Zde najdete literární ukázky z dalších knih pro děti a cvičení k nim. Nejdůležitější jsou cvičení zaměřená na ověření porozumění obsahu textu, dále cvičení na rozvoj vlastní tvořivosti a samostatného myšlení. Cílem PS je podněcovat u dětí zájem o čtení a literaturu a prostřednictvím rozvoje čtenářské gramotnosti podporovat zájem o celoživotní učení.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu