Čítanka 2, Čtení s porozuměním

  • Objednávkové číslo: 22-65
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: B5
  • Počet stran: 120
  • Cena: 153 Kč
Odkaz na distribuci


Čítanka je součástí edice Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti. Učebnice odpovídá pojetí a cílům RVP ZV.

Hlavním cílem je vzbudit v dětech zájem o literaturu a nenásilnou formou je poutavými články a zábavnými úkoly motivovat k další četbě.

Každá literární ukázka je doplněna otázkami a úkoly směřujícími k rozvoji čtenářské gramotnosti dětí.

Texty jsou voleny tak, aby zahrnovaly všechny literární žánry přiměřené dané věkové skupině a aby zároveň korespondovaly s učivem probíraným v hodinách prvouky. Na znalosti z prvouky je současně zaměřena i většina mezipředmětových otázek.

Zařazeny jsou rovněž otázky a úkoly zacílené na etickou výchovu žáků.

Stručné informace o nejzákladnějších pojmech z literární teorie nebo tematické zajímavosti k ukázce přibližuje krátký encyklopedický výklad uvedený symbolem sovy.

Dále v čítance najdete hádanky, náměty na skupinové úkoly a hry na povolání, kde si žáci jedno zvolí a plní s ním spojený úkol.

Na konci učebnice najdete řešení hádanek a vybraných otázek a úkolů.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu