Domů > Český jazyk 1. třída
Pracovní sešit je slabikáři
 • Objednávkové číslo: 11-99
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 60
 • Cena: 80 Kč
Odkaz na distribuci

Pracovní sešit ke Slabikáři slouží k dalšímu procvičování a upevňování učiva Slabikáře. Strany pracovního sešitu svým obsahem odpovídají obsahu učiva Slabikáře. Řazení probíraných písmen, typů slov s určitou hláskovou stavbou a slabikových skupin je stejné. Pracovní sešit osahuje různé úkoly a činnosti zpracované hravou formou, řazené u každého probíraného jevu s postu...

[...více]
- - -


 • Objednávkové číslo: 1-91
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Počet stran: 52
 • Cena: 76 Kč
Odkaz na distribuci

Pracovní učebnice, ve které je  použita analyticko-syntetická metoda. V úvodu jsou zařazeny úkoly k rozvoji komunikace, orientace v prostoru, zjišťování shody a rozdílnosti ve tvarech a obrázcích, k procvičování pravo-levé orientace. Následuje seznámení s prvními písmeny a množství mřížek na určování pozice hlásky ve slově. Důraz se klade na nácvik spojování hlásek do sla...

[...více]


- - -
 • Objednávkové číslo: 1-90
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Cena: 120 Kč
Odkaz na distribuci

Zařazené činnosti umožňují aktivní zapojení všech žáků do vyučování. Důraz je položen na čtení s porozuměním. Velká pozornost se věnuje rozvoji slovní zásoby, tvoření otázek, vět a jejich obměnám (každá desátá strana přináší hádanky a tvořivé úkoly). Obsahuje množství básniček a ukázky z děl klasiků dětské literatury. Slabikářem prochází „kytičková hra“, která žáky motivuje k zájmu o čtení...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 1-92
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A5
 • Cena: 28 Kč
Odkaz na distribuci


Písanky odpovídají obsahu Živé abecedy a Slabikáře. K ulehčení psaní slouží pomocné linky pro dodržení velikosti písmen i jejich sklonu. Jsou vhodné i pro leváky. 1.a 2. písanka přinášejí před nácvikem samostatných písmen různé cviky, které jsou základem pro
psaní daného písmene. Důraz se klade na obtížné spoje písmen, které se ve slovech objevují. 3. a  4. písanka přinášejí kromě nácviku p...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 1-93
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A5
 • Cena: 28 Kč
Odkaz na distribuci

Písanky odpovídají obsahu Živé abecedy a Slabikáře. K ulehčení psaní slouží pomocné linky pro dodržení velikosti písmen i jejich sklonu. Jsou vhodné i pro leváky. 1. a 2. písanka přinášejí před nácvikem samostatným písmen různé cviky, které jsou základem pro psaní daného písmene. Důraz se klade na obtížné spoje písmen, které se ve slovech objevují. 3. a  4. písanka přinášejí kromě nácviku p...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 1-94
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A5
 • Cena: 28 Kč
Odkaz na distribuci

Písanky odpovídají obsahu Živé abecedy a Slabikáře. K ulehčení psaní slouží pomocné linky pro dodržení velikosti písmen i jejich sklonu. Jsou vhodné i pro leváky. 1. a 2. písanka přinášejí před nácvikem samostatným písmen různé cviky, které jsou základem pro psaní daného písmene. Důraz se klade na obtížné spoje písmen, které se ve slovech objevují. 3. a  4. písanka přinášejí kromě nácviku p...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 1-95
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A5
 • Cena: 28 Kč
Odkaz na distribuci

Písanky odpovídají obsahu Živé abecedy a Slabikáře. K ulehčení psaní slouží pomocné linky pro dodržení velikosti písmen i jejich sklonu. Jsou vhodné i pro leváky. 1. a 2. písanka přinášejí před nácvikem samostatným písmen různé cviky, které jsou základem pro psaní daného písmene. Důraz se klade na obtížné spoje písmen, které se ve slovech objevují. 3. a  4. písanka přinášejí kromě nácviku pís...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 1-55
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A4
 • Cena: 44 Kč
Odkaz na distribuci

Výchozí cviky pro přípravu k psaní včetně uvolňovacích cvičení. Každý cvik je doplněn obrázky a říkadlem, rozšířeno o psaní číslic.

... [...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 1-52
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A5
 • Cena: 39 Kč
Odkaz na distribuci

Pracovní sešit je určený pro výuku českého jazyka v 1. ročníku jako doplňující materiál při vyvozování písmen a upevňování znalosti všech čtyř tvarů jedné hlásky. Dále je možné ho využívat při různých didaktických hrách.

 • Jedná se o soubor karet formátu A5 -  na tvrdém papíře.
 • Karty jsou oboustranné – z každé strany je jiné písmeno. Dvojice na jedné kartě jsou však vhodně voleny tak, aby...
[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 1-53
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A5
 • Cena: 39 Kč
Odkaz na distribuci


Pracovní sešit – soubor karet - je určený pro výuku českého jazyka v 1. ročníku jako doplňující materiál při vyvozování a čtení slabik, pro zpestření a usnadnění začátku čtení. Dále je možné karty se slabikami využít při skládání prvních slov a vět, i při různých didaktických hrách.

 Volné karty, soubor obsahuje 40 slabik (34 slabik je doplněno obrázkem)

 • Jedná se o soubor kare...
[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 1-54
 • Předmět: Český jazyk
 • Formát: A5
 • Cena: 39 Kč
Odkaz na distribuci

Sešit je vhodný k prvnímu čtení ke konci 1. ročníku. Můžeme ho využívat i pro procvičování čtení na začátku 2. ročníku, případně později, a to zejména u dětí s SPU – dostatečně velká písmena, jednoduché a srozumitelné texty. Nebo naopak lze využívat dříve během 1. ročníku pro nadané děti, které již umí číst – zejména pro samostatnou práci.

Celý sešit je motivován zvířátky – texty přiměřené...

[...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu