Domů > Český jazyk 1. třída
- - -Pracovní učebnice, ve které je  použita analyticko-syntetická metoda. V úvodu jsou zařazeny úkoly k rozvoji komunikace, orientace v prostoru, zjišťování shody a rozdílnosti ve tvarech a obrázcích, k procvičování pravo-levé orientace. Následuje seznámení s prvními písmeny a množství mřížek na určování pozice hlásky ve slově. Důraz se klade na nácvik spojování hlásek do slabik.

Odkaz na distribuci

Detail učebnice najdete ZDE

 NOVÁ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 1-91

CENA: 65 Kč

FORMÁT: A4... [...více]


- - -

Zařazené činnosti umožňují aktivní zapojení všech žáků do vyučování. Důraz je položen na čtení s porozuměním. Velká pozornost se věnuje rozvoji slovní zásoby, tvoření otázek, vět a jejich obměnám (každá desátá strana přináší hádanky a tvořivé úkoly). Obsahuje množství básniček a ukázky z děl klasiků dětské literatury. Slabikářem prochází „kytičková hra“, která žáky motivuje k zájmu o čtení. Přihlíží se i k metodám čtení pro dyslektiky.

Odkaz na distribuci

Detail učebnice najdete ZDE

 NOVÁ ŘAD...

[...více]
- - -

Písanky odpovídají obsahu Živé abecedy a Slabikáře. K ulehčení psaní slouží pomocné linky pro dodržení velikosti písmen i jejich sklonu. Jsou vhodné i pro leváky. 1.a 2. písanka přinášejí před nácvikem samostatných písmen různé cviky, které jsou základem pro psaní daného písmene. Důraz se klade na obtížné spoje písmen, které se ve slovech objevují. 3. a  4. písanka přinášejí kromě nácviku písmen a slov také tvořivé doplňování slov do vět a další hravé úkoly.

Odkaz na distribuci

Detail učebnice najdete Z...

[...více]
- - -

Písanky odpovídají obsahu Živé abecedy a Slabikáře. K ulehčení psaní slouží pomocné linky pro dodržení velikosti písmen i jejich sklonu. Jsou vhodné i pro leváky. 1. a 2. písanka přinášejí před nácvikem samostatným písmen různé cviky, které jsou základem pro psaní daného písmene. Důraz se klade na obtížné spoje písmen, které se ve slovech objevují. 3. a  4. písanka přinášejí kromě nácviku písmen a slov také tvořivé doplňování slov do vět a další hravé úkoly. 

Odkaz na distribuci

Detail učebnice najdete Z...

[...více]
- - -

Písanky odpovídají obsahu Živé abecedy a Slabikáře. K ulehčení psaní slouží pomocné linky pro dodržení velikosti písmen i jejich sklonu. Jsou vhodné i pro leváky. 1. a 2. písanka přinášejí před nácvikem samostatným písmen různé cviky, které jsou základem pro psaní daného písmene. Důraz se klade na obtížné spoje písmen, které se ve slovech objevují. 3. a  4. písanka přinášejí kromě nácviku písmen a slov také tvořivé doplňování slov do vět a další hravé úkoly.

Odkaz na distribuci

Detail učebnice najdete Z...

[...více]
- - -

Písanky odpovídají obsahu Živé abecedy a Slabikáře. K ulehčení psaní slouží pomocné linky pro dodržení velikosti písmen i jejich sklonu. Jsou vhodné i pro leváky. 1. a 2. písanka přinášejí před nácvikem samostatným písmen různé cviky, které jsou základem pro psaní daného písmene. Důraz se klade na obtížné spoje písmen, které se ve slovech objevují. 3. a  4. písanka přinášejí kromě nácviku písmen a slov také tvořivé doplňování slov do vět a další hravé úkoly.

Odkaz na distribuci

Detail učebnice najdete ZDE...

[...více]
- - -Výchozí cviky pro přípravu k psaní včetně uvolňovacích cvičení. Každý cvik je doplněn obrázky a říkadlem, rozšířeno o psaní číslic.

Detail učebnice najdete ZDE

 
Odkaz na distribuci


PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 1-55

CENA: 33 Kč

FORMÁT: A4


... [...více]
- - -Tiskací a psací písmena na kartách doplněná o obrázky.

Detail učebnice najdete ZDE

 
Odkaz na distribuci


PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 1-52

CENA: 32 Kč

FORMÁT: A5


... [...více]
- - -32 základních slabik s pomocnými obrázky na kartách.

Vhodné pro zpestření začátků čtení, skládání slov a jednoduchých vět.Detail učebnice najdete ZDE

 
Odkaz na distribuci


PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 1-53

CENA: 32 Kč

FORMÁT: A5


... [...více]
- - -Pohádky – první čtení s výchovnou tematikou a obrázky k omalování, zpestřeno zábavnými úkoly. Příloha s vystřihovacími loutkami.

Detail učebnice najdete ZDE

 
Odkaz na distribuci


PŮVODNÍ ŘADA

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 1-54

CENA: 32 Kč

FORMÁT: A5

... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu