SLABIKÁŘ - MĚKKÁ VAZBA


- - -
  • Objednávkové číslo: 1-90
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: A4
  • Cena: 120 Kč
Odkaz na distribuci

Zařazené činnosti umožňují aktivní zapojení všech žáků do vyučování. Důraz je položen na čtení s porozuměním. Velká pozornost se věnuje rozvoji slovní zásoby, tvoření otázek, vět a jejich obměnám (každá desátá strana přináší hádanky a tvořivé úkoly). Obsahuje množství básniček a ukázky z děl klasiků dětské literatury. Slabikářem prochází „kytičková hra“, která žáky motivuje k zájmu o čtení. Přihlíží se i k metodám čtení pro dyslektiky.
 Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu