Pracovní sešit ke slabikáři

Pracovní sešit je slabikáři
  • Objednávkové číslo: 11-99
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: A4
  • Počet stran: 60
  • Cena: 80 Kč
Odkaz na distribuci

Pracovní sešit ke Slabikáři slouží k dalšímu procvičování a upevňování učiva Slabikáře. Strany pracovního sešitu svým obsahem odpovídají obsahu učiva Slabikáře. Řazení probíraných písmen, typů slov s určitou hláskovou stavbou a slabikových skupin je stejné. Pracovní sešit osahuje různé úkoly a činnosti zpracované hravou formou, řazené u každého probíraného jevu s postupnou gradací obtížnosti – vždy od jednoduchých ke složitějším. Je tedy určený i pro žáky s SPU, nebo naopak žáky mimořádně nadané.

S pracovním sešitem mohou děti pracovat i doma, ve spodní části jsou bližší pokyny k jednotlivým úkolům.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu