ILUSTROVANÉ SLABIKY

- - -
  • Objednávkové číslo: 1-53
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: A5
  • Cena: 39 Kč
Odkaz na distribuci


Pracovní sešit – soubor karet - je určený pro výuku českého jazyka v 1. ročníku jako doplňující materiál při vyvozování a čtení slabik, pro zpestření a usnadnění začátku čtení. Dále je možné karty se slabikami využít při skládání prvních slov a vět, i při různých didaktických hrách.

 Volné karty, soubor obsahuje 40 slabik (34 slabik je doplněno obrázkem)

  • Jedná se o soubor karet formátu A5 -  na tvrdém papíře.
  • Karty jsou jednostranné – na každé kartě jsou umístěné dvě slabiky  - pro každou slabiku polovina karty. Na každé kartě je vyznačena půlící čára, podle které lze karty rozstříhat na jednotlivé slabiky - vznikne formát A6 (výjimku tvoří zadní část obalu, kde jsou čtyři slabiky z vnitřní strany a čtyři slabiky z vnější strany).
  • Na vnitřní straně přední části obalu najdete úplný seznam slabik a návod, jak s kartami pracovat včetně příkladů slov a vět, které lze ze slabik složit.
  • Soubor obsahuje slabiky se všemi souhláskami ze ŽA (m. l, p, s) a dále se souhláskami t, j, n.
  • Vzhled stany: Černobílý obrázek, který znázorňuje slovo na danou slabiku  - například: lo - lopata (obrázek je možné vymalovat) a dále pak slabiku napsanou malými tiskacími písmeny. Na některých kartách je dané slovo pro jistotu a pochopení nad obrázkem i napsané psacím písmem (např. lopata, lupa, máma, táta) – slovo není určené pro čtení dětmi (případně jen pro nadané žáky).Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu