ŽIVÁ ABECEDA - PRACOVNÍ UČEBNICE

- - -


  • Objednávkové číslo: 1-91
  • Předmět: Český jazyk
  • Formát: A4
  • Počet stran: 52
  • Cena: 76 Kč
Odkaz na distribuci

Pracovní učebnice, ve které je  použita analyticko-syntetická metoda. V úvodu jsou zařazeny úkoly k rozvoji komunikace, orientace v prostoru, zjišťování shody a rozdílnosti ve tvarech a obrázcích, k procvičování pravo-levé orientace. Následuje seznámení s prvními písmeny a množství mřížek na určování pozice hlásky ve slově. Důraz se klade na nácvik spojování hlásek do slabik.
Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu