Domů > Přírodopis
 • Objednávkové číslo: 66-30Odkaz na distribuci
 • Předmět: Přírodopis
 • Formát: A4
 • Počet stran: 123
 • Cena: 149 Kč
V úvodní části si žáci rozšíří znalosti o Zemi a vývoji života na Zemi. Na tyto poznatky o makrokosmu navazuje učivo o mikrokosmu. Žáci se obeznámí se základní jednotkou organizmů – s buňkou – a s nebuněčnými mikroorganizmy – viry. Na základě znalostí o stavbě rostlinné a živočišné buňky se jim představí skupina jednobuněčných organizmů od bakterií přes některé druhy hub a lišejníků až k...
[...více]
 • Objednávkové číslo: 66-31Odkaz na distribuci
 • Předmět: Přírodopis
 • Formát: A4
 • Počet stran: 56
 • Cena: 80 Kč

Předkládáme vám pracovní sešit pro výuku přírodopisu v 6. ročníku základní školy a v primách víceletých gymnázií, který je vytvořen v souladu se zásadami RVP ZV.

Výběr a řazení kapitol v pracovním sešitě zcela odpovídá učebnici. Důsledně se zde procvičuje pouze učivo, které je obsahem učebnice.

Tento pracovní sešit zastupuje klasický sešit se zápisem a zároveň přináší úkoly k procvičen...

[...více]
 • Objednávkové číslo: 77-30
 • Předmět: PřírodopisOdkaz na distribuci
 • Formát: A4
 • Počet stran: 127
 • Cena: 149 Kč

Učebnice přírodopisu pro 7. ročník je vytvořena v souladu s moderními výukovými trendy. Důraz se klade na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy.

Učebnice je rozdělena na dva hlavní tematické celky – zoologii a botaniku. Hlavní pozornost zoologické části učebnice je zaměřena na obratlovce – ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a savce. Kapitoly věnované jedn...
[...více]
 • Objednávkové číslo: 88-30
 • Předmět: PřírodopisOdkaz na distribuci
 • Formát: A4
 • Počet stran: 119
 • Cena: 149 Kč

Učebnice Přírodopis 8 savci a člověk je vytvořena v souladu s moderními výukovými trendy. Důraz se klade na názornost,srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy.

V prvním celku se žáci seznámí s charakteristickými znaky savců a stavbou jejich těla, jejich významem a typickým chováním; následuje celkový přehled vybraných skupin savců a zástupců s barevnými fotografiemi.

...
[...více]
 • Objednávkové číslo: 99-30
 • Předmět: PřírodopisOdkaz na distribuci
 • Formát: A4
 • Počet stran: 104
 • Cena: 149 Kč

Učebnice obsahuje všechna témata, která předepisuje RVP pro ZŠ pro geologickou část neživé přírody a ekologii – přehled geologických věd, význam geologie pro člověka, stavba Země a její geosféry, vše o hlavních nerostech a horninách, vnitřní a vnější geologické síly a pochody, půda, podzemní voda a prameny, dějiny Země a života na ní, regionální geologii České republiky.

Z e...

[...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu