Domů > Přírodopis
  • Objednávkové číslo: 66-30Odkaz na distribuci
  • Předmět: Přírodopis
  • Formát: A4
  • Počet stran: 123
  • Cena: 139 Kč
V úvodní části si žáci rozšíří znalosti o Zemi a vývoji života na Zemi. Na tyto poznatky o makrokosmu navazuje učivo o mikrokosmu. Žáci se obeznámí se základní jednotkou organizmů – s buňkou – a s nebuněčnými mikroorganizmy – viry. Na základě znalostí o stavbě rostlinné a živočišné buňky se jim představí skupina jednobuněčných organizmů od bakterií přes některé druhy hub a lišejníků až k...
[...více]
  • Objednávkové číslo: 77-30
  • Předmět: PřírodopisOdkaz na distribuci
  • Formát: A4
  • Počet stran: 127
  • Cena: 139 Kč

Učebnice přírodopisu pro 7. ročník je vytvořena v souladu s moderními výukovými trendy. Důraz se klade na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy.

Učebnice je rozdělena na dva hlavní tematické celky – zoologii a botaniku. Hlavní pozornost zoologické části učebnice je zaměřena na obratlovce – ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a savce. Kapitoly věnované jedn...
[...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu