Přírodopis 6 - Úvod do přírodopisu, Čtení s porozuměním

  • Objednávkové číslo: 66-30
  • Předmět: Přírodopis
  • Formát: A4
  • Počet stran: 123
  • Cena: 186 Kč
Odkaz na distribuci
V úvodní části si žáci rozšíří znalosti o Zemi a vývoji života na Zemi. Na tyto poznatky o makrokosmu navazuje učivo o mikrokosmu. Žáci se obeznámí se základní jednotkou organizmů – s buňkou – a s nebuněčnými mikroorganizmy – viry. Na základě znalostí o stavbě rostlinné a živočišné buňky se jim představí skupina jednobuněčných organizmů od bakterií přes některé druhy hub a lišejníků až k prvokům. Představitelem rostlinné říše jsou řasy. Mnohobuněčné organizmy zastupují bezobratlí živočichové.Struktura kapitol: obecná charakteristika daného organizmu (u každého je uveden kmen i třída, popř. podtřídy a jejich zástupci) a stavba těla s názorným obrázkem s popiskami. Následuje přehled vybraných zástupců v podobě schématu s fotografiemi. Ty doplňují zajímavosti ve sloupcích na okraji stránky. Kapitola je zakončena otázkami na probrané učivo a shrnutím obsahu kapitoly. Větší celky jsou uvedeny motivačním úryvkem z populárně naučné nebo krásné literatury s otázkami na porozumění textu. Zařazeno je cyklické opakovaní ve formě testových otázek včetně doprovodného obrazového materiálu. Nechybí ani celkové závěrečné opakování.

ZDARMA ZÍSKÁTE INTERAKTIVNÍ UČEBNICI  NA 1 ROK PŘI OBJEDNÁVCE učebnic Přírodopis 6 pro celou třídu.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu