Přírodopis 8 - Savci a člověk, Čtení s porozuměním

  • Objednávkové číslo: 88-30
  • Předmět: Přírodopis
  • Formát: A4
  • Počet stran: 119
  • Cena: 169 Kč
Odkaz na distribuci

Učebnice Přírodopis 8 savci a člověk je vytvořena v souladu s moderními výukovými trendy. Důraz se klade na názornost,srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy.

V prvním celku se žáci seznámí s charakteristickými znaky savců a stavbou jejich těla, jejich významem a typickým chováním; následuje celkový přehled vybraných skupin savců a zástupců s barevnými fotografiemi.

V druhém tematickém celku žáci poznávají soustavy lidského těla (jednotlivé orgány, soustava jako celek, propojení soustav a jejich funkčnost).

V závěru každé kapitoly se nachází přehled nejběžnějších onemocnění a úrazů dané soustavy včetně pokynů k prevenci (doplněno názornými obrázky s popisky, přehledovými tabulkami apod.) Součástí každé kapitoly jsou otázky ověřující pochopení probraného učiva, skupinové úkoly, praktické úkoly, pozorování a ekologická témata.

V rámci celé učebnice je zařazeno cyklické opakování ve formě testových otázek včetně doprovodného obrazového materiálu. Nechybí ani celkové závěrečné opakování a klíč k opakovacím úkolům.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu