Přírodopis 7 - Zoologie a botanika, Čtení s porozuměním

Přírodopis 7
  • Objednávkové číslo: 77-30
  • Předmět: Přírodopis
  • Formát: A4
  • Počet stran: 127
  • Cena: 186 Kč
Odkaz na distribuci

Učebnice přírodopisu pro 7. ročník je vytvořena v souladu s moderními výukovými trendy. Důraz se klade na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy.

Učebnice je rozdělena na dva hlavní tematické celky – zoologii a botaniku. Hlavní pozornost zoologické části učebnice je zaměřena na obratlovce – ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a savce. Kapitoly věnované jednotlivým obratlovcům mají jednotnou a přehlednou strukturu. Tvoří ji obecná charakteristika a stavba těla daného zástupce doplněná názorným barevným obrázkem s popisky. Následuje celkový přehled vybraných zástupců většinou v podobě schématu s barevnými fotografiemi. Popis zástupců v textové části doplňují zajímavosti v barevných sloupcích na okraji stránky.

Botanická část učebnice je věnována výtrusným a semenným rostlinám. Na základě tohoto tradičního dělení se žáci naučí rozlišovat charakteristické znaky a stavbu těla zejména nahosemenných a krytosemenných rostlin. Důraz se přitom klade na názornost obrázků, fotografií, podélných a příčných řezů jednotlivých rostlinných orgánů, schémat a srovnávacích tabulek.

Získané znalosti si žáci ověří v závěrečné části učebnice věnované společenstvům. Nabyté poznatky ze zoologické a botanické části si žáci zasadí do konkrétního společenstva, popřípadě ekosystému.

Součástí každé kapitoly jsou otázky ověřující pochopení probraného učiva, skupinové úkoly, praktické úkoly a pozorování, ekologická témata a přehledné shrnutí obsahu kapitoly.

Oba hlavní tematické celky jsou uvedeny motivačním úryvkem z literatury spolu s otázkami na porozumění textu. V rámci celé učebnice je zařazeno cyklické opakování ve formě testových otázek včetně doprovodného obrazového materiálu. Nechybí ani celkové závěrečné opakování, rejstřík a klíč k vybraným úkolům.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu