Informace o pomůckách

Nakladatelství Nová škola Brno se již od svého vzniku snaží svou nabídkou podporovat tvořivou a názornou výuku. Učebnice a pracovní sešity proto vhodně doplňujeme právě o pomůcky pomáhající naplnit toto jejich poslání.

Pomůcky


Pomůcky pomáhají udržet pozornost, při činnostech s nimi mizí roztěkanost dětí. Udrží-li se žákova pozornost ve výuce činnostmi, docílí se snadno zvládnutí probrané látky - to způsobí dítěti radost a chce se učit dál.

Při používání žákovských pomůcek:

1. Pracujete-li s pomůckami, musíte mít promyšlený systém pro ukládání pomůcek a jejich snadnou přípravu k činnostem.

2. Mějte dostatek trpělivosti, než žáci dostanou zručnost při přípravě a ukládání pomůcek.

3. Pomůcky ukládejte tak, aby se daly snadno rozdávat, sbírat a ukládat.

4. Žáci si pomůcky nechávají ve škole. Domů jim je dávejte jen občas, aby je rodiče poznali.

5. Žáci pomůcky ukládají do obálek nebo krabiček.

6. Když přestanete s některou pomůckou pracovat, dejte žákům čas na její uložení a vrácení na místo.

Pomůcky můžete běžně používat při výuce matematiky zároveň s učebnicemi a pracovními sešity připravenými nakladatelstvím Nová škola.

Zásady pro použití pomůcek ve vyučování:

  • “činnostní učení předpokládá jednoduché pomůcky v rukou každého žáka”. Žák lépe vnímá, chápe a pamatuje si to, co sám dělá, než to, co je mu předváděno demonstračně nebo dělá jeho spolužák.
  • “pomůcky se ve vyučovacích hodinách využívají vždy krátce a často” (Krátce, to je 5 až 10 minut v jedné vyučovací hodině. Často, to je každý den, po dobu než se patřičná dovednost dětem vžije. Po čase je třeba se k vytvořené dovednosti vracet.)
  • “co dítě dobře umí, to ho baví”. Ve vhodné chvíli je však třeba pomůcku odložit a na to je nutné děti připravit. Učitel např. sdělí žákům: V následujících hodinách početní divadélko odložíme. Už jsme si s ním dost pohráli a budeme používat jinou pomůcku.

Když budete s žáky činnostně pracovat, poznáte, že brzy ztratí ostych, postupně budou všichni činnosti provádět samostatně a správně a nebudou se bát o činnostech hovořit. Každá třída se pak naplní pocitem uspokojení a radosti všech dětí, neboť každé dítě má radost z úspěchu a pochvaly.

    Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu