Hry a činnosti s tečkami a číslicemi

  • rozlišování počtu teček od 1 do 10
  • rozlišování číslic
  • přiřazování čísla k počtu teček a naopak
  • uspořádání čísel vzestupně i sestupně
  • určování čísla hned před a hned za daným číslem
  • sestavování příkladů na sčítání a odčítání
  • přikládání k obrázkům na stránkách učebnice M1
  • využívání k činnostem, ke kterým je připravená zadní strana M1, 1. díl
Popis činností podrobněji je v MP k M1 na straně 17 a 19.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu