Početní divadélko

Je vhodné pro přípravné období v M 1. ročníku. Pomůže snadno vytvořit první početní představy v oboru do pěti. Je to jednoduchá a oblíbená pomůcka žáků. Vede nejen k udržení pozornosti a vytváření správných početních představ, ale i k individuálnímu hovoru žáků.

Je třeba, aby pomůcku měl každý žák. Divadélko připravují pro prvňáky obvykle žáci vyšších ročníků při praktických činnostech nebo výtvarné výchově. V 1. ročníku je divadélko využíváno nejen k matematice, ale i při prvouce nebo čtení.

Například:

Žák: Na zahrádce vykvetly 3 tulipány. (Učitel vidí, zda všechny děti mají správnou představu o počtu.)

Žák: Jeden tulipán jsem utrhl pro maminku. Kolik tulipánů kvete na zahrádce? (Učitel vidí, kteří žáci jeden tulipán odebrali a dovedou správně odpovědět.)

Uvědomte si:

  • Žáci ještě neznají číslice, učí se vidět počet věcí a zároveň řeší slovní úlohy, aniž znají početní výkony. Činnostní učení má předučovací charakter. Formou didaktické hry navodíte potřebné učivo a vytvoříte k němu správné představy. Ty pak pomáhají při abstraktním počítání s čísly.
  • Žák lépe vnímá, chápe a pamatuje si to, co sám dělá, než to co je mu předváděno demonstračně.

Jak si pomůcku připravit a podrobnosti o jejím použití naleznete v článku: Tvořivá škola - Početní divadélko

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu