Domů > žákovské pomůcky

 

Čísla z karty

Čísla si žáci postupně jak je potřebují vystřihají, roztřídí a přikládají na vyznačené zelené obdélníčky a čtverečky do učebnice. Poté si je uloží do krabiček nebo obálek, aby je mohli příště znovu použít.

Tím, že žáci do učebnice nepíší, ale přikládají čísla, mohou úlohy řešit opakovaně. To samozřejmě vede k lepšímu zvládnutí učiva. Učiteli se zobrazuje, jak jednotliví žáci učivo zvládají a v čem mají potíže (zpětná vazba).

Přikládání lístečků s čísly k úkolům na stránky u...

[...více]
Pomůcky bankovky a mince používají žáci průběžně v celém prvním vzdělávacím období. S penězi se při výuce platilo zboží, peníze žáci vypláceli, zobrazovali si pomocí nich počítání.
Příklady činností s penězi:
a) Vyplácení částek do 1 000, 10 000: Např.: Mám 430 Kč. Kolik mi chybí do 1 000 Kč, 2 000 Kč, 10 000 Kč?
b) Rozměňování, vrácení na 200 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč.
c) Peníze ve slovních úlohách - ceny nákupů, rozdíly v cenách, zápisy útrat
d) Rozvoj čísla v desítkové soustavě, konkrétní představa čís...
[...více]
Pomůcku je vhodné používat ve 2. pololeí 4. ročníku a v 5. ročníku.

- - -

Žáci proužek s nulami rozstřihnou na dvě části - pro tvorbu přirozených čísel a desetinných čísel, číslice rozstříhají jednotlivě.
Pomůcka (hra) vede
  • ke správnému sestavování, čtení i psaní velkých, event. desetinných čísel,
  • k orientaci v číselných řádech,
  • k orientaci v číslech s někoika nulami na konci nebo uprostřed čísla.
Příklady využití (úkoly):
     a) Jmenujte jednotlivé řády postupně od základních jednotek a ukazuj... [...více]

Desítky koleček

10.08.2014 22:30

Je to výtečná pomůcka na rozšíření číselného oboru do sta. V některých případech Je ji třeba doplnit o kolečka z kostky.

Žáci kartu rozstříhají na pruhy 1×20 koleček, 6×10 koleček, 2×5 koleček a zbytek. (Do sta je třeba doplnit 2 kolečka z kostky)

Popis činností s desítkami koleček najdete v Metodickém průvodci učebnicí M pro 2. ročník, str.31. Ukázky jsou též na metodických filmech pro 2. ročník od Tvořivé školy.

Odkaz na distribuci

... [...více]

Odkaz na distribuci

Takto vypadá kostka s kolečky při zakoupení. Velmi jednoduchým způsobem se dá kostka složit. (Obrázek složené kostky viz bod B).

  • kolečka zastupují různé věci
  • kolečky žáci znázorňují počet věcí vyjádřený ve slovní úloze
  • činnosti provádí každý žák
  • rozlišování sčítání a odčítání dříve, než se o něm učí
O činnostech podrobněji v MP k M1 na straně 21

A) Využití koleček

  • Činnosti, pomocí kterých se nacvičuje vidění počtu věcí do pěti.

Potřebujeme: 5 koleček a proužek tvrdého papíru

... [...více]

Je vhodné pro přípravné období v M 1. ročníku. Pomůže snadno vytvořit první početní představy v oboru do pěti. Je to jednoduchá a oblíbená pomůcka žáků. Vede nejen k udržení pozornosti a vytváření správných početních představ, ale i k individuálnímu hovoru žáků.

Je třeba, aby pomůcku měl každý žák. Divadélko připravují pro prvňáky obvykle žáci vyšších ročníků při praktických činnostech nebo výtvarné výchově. V 1. ročníku je divadélko využíváno nejen k matematice, ale i při prvouce nebo čtení.

... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu