Využití karty z učebnice Dívej se a počítej

 

Čísla z karty

Čísla si žáci postupně jak je potřebují vystřihají, roztřídí a přikládají na vyznačené zelené obdélníčky a čtverečky do učebnice. Poté si je uloží do krabiček nebo obálek, aby je mohli příště znovu použít.

Tím, že žáci do učebnice nepíší, ale přikládají čísla, mohou úlohy řešit opakovaně. To samozřejmě vede k lepšímu zvládnutí učiva. Učiteli se zobrazuje, jak jednotliví žáci učivo zvládají a v čem mají potíže (zpětná vazba).

Přikládání lístečků s čísly k úkolům na stránky učebnic má několik významů:

  • žák ukazuje, zda si vytváří správnou představu čísel
  • podle reakce žáků poznáte, kdo vidí počet věcí do 5 bez počítání po jedné
  • žáci cvičí schopnost orientace v textu
  • opakované řešení úloh s činnostním charakterem vede žáky k dobrému porozumění úlohám, jsou potom schopni sami vytvářet obměny těchto úloh
  • pokládání lístečků s čísly k příkladům procvičuje počítání zpaměti, lístečky v rukou žáků udržují jejich pozornost
  • hodnocení činností lze snadno spojit se sebehodnocením žáků

Uvádíme následující příklady použití:

Např.: Užití na straně 6

Kolik je na obrázku halenek, sukýnek…?

Např.: Užití na straně 12

Přilož lístečky s výsledky příkladů.

Např.: Užití na straně 13

Přikládej lístečky. Kolik je na krychliček v jednotlivých sestavách?

Tento obrázek představuje činnost, kterou mohou žáci provádět ve dvojicích. (Na školách obvykle jsou v kabinetech krabice krychličkami.)

Např.: Užití na straně 15

Stránka obsahuje čtení úloh “co kdo má”, procvičuje se nacvičené vidění počtu věcí do tří i první čtení v matematice. (Je vhodné, aby si jednotlivé řádky podkládali proužkem papíru a nejdříve četli děti, které už umí číst.) K přečtenému řádku mohou žáci také přikládat lístečky s čísly.

 

Potom přidávejte otázky: K čemu jsi dal jedničku, k čemu dvojku? …

Např.: Užití na straně 19

a) Které číslo nám zakryla zelená barva v řadě od jedné do čtyř?

Žáci položí kartu s číslem nad nebo pod zelenou barvu.

b) Které číslo je před a za trojkou?

Např.: Užití na straně 20

: Kdo má Více?

Žáci čtou Ema má dva papoušky. Míla má tři papoušky. Žáci vidí, že Míla má více papoušků než Ema. Potom přiloží čísla a snadno pochopí, že 3 je více než 2.

Např.: Užití na straně 25

Příklad užití na straně 28

Proužky - kouzelníčku zakrývej - Činnosti s tabulkou

Tabulky přinášejí cvičení v rozlišování počtu nakreslených věcí nebo k rozlišování výsledku příkladů.

 

Např.: Činnosti s tabulkou na straně 18 - rozlišování počtu nakreslených věcí

Žáci si vezmou 2 proužky kouzelníčku zakrývej, do každé ruky jeden. Potom na pokyn “hledej čtyři věci a ostatní zakrývej” pomocí kouzelníčků zakryjí obrázky paprik a okurek.

Žáci čtou co zůstalo nezakryto v prvním sloupečku a potom ve druhém sloupečku - 4 mrkve, 4 petržele, 4 rajčata…

Tabulku je možno využít také k jiným činnostem. Např. “vyjádřete číslem počet mrkví a počet okurek a přiložte čísla”.

Např.: Činnosti s tabulkou na straně 28 - rozlišování počtu nakreslených věcí a vyvození příkladů na odčítání od 4

a)Nejprve necháme žáky vymyslet slovní úlohu postupně ke každému řádku a přikládáme čísla kolik pomerančů zbylo. Uvědomíme si i příklady, které k úloze patří. Je vhodné, když žáci příklady nejprve zakryjí kouzelníčkem a až pro kontrolu je postupně odkrývají.

b)Žák tvoří slovní úlohu k některému z řádků např.: “měl jsem 4 pomeranče a 2 jsem snědl” Kolik pomerančů mi zůstalo? Všichni žáci kouzelníčkem vyznačují řádek, ke kterému slovní úloha patří. Proužek je žlutý - je dobře vidět, učitel tak okamžitě vidí, jaké množství žáků učivo chápe.

Např.: Činnosti s tabulkou na straně 38 - rozlišování výsledku příkladů

Úloha je obtížnější, protože žáci musí nejprve všechny 4 příklady spočítat a až poté zakryjí příklady s jiným výsledkem než 3.

Např.: Činnosti s tabulkou na straně 56 - zakrývání počtu věcí

Žák na obrázku vidí 7 prstenů. Vymýšlí příklad. Rozhodne se 2 prsteny zakrýt kouzelníčkem. Říká kolik prstenů zůstalo na obrázku…

B) Využití koleček k činnostem v učebnici matematiky pro 1. ročník - Dívej se a počítej

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu