Domů > Prvouka
- - -
 • Objednávkové číslo: 11-30
 • Předmět: Prvouka
 • Formát: A4
 • Počet stran: 56
 • Cena: 87 Kč
Odkaz na distribuci

Moderní barevná učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV a vydaná v rámci edice Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti s využitím metod činnostního učení.

Učebnice se člení do šesti tematických celků (Škola, Podzim, Zima, Čas, Domov, Jaro, Lidské tělo a Léto) a je zpestřena množstvím obrázků a reálných fotografií.

Inovativním prvkem jsou tematické básničky, ...

[...více]
11-31 Prvouka 1 – pracovní učebnice, Čtení s porozuměním 
 • Objednávkové číslo: 11-31
 • Předmět: Prvouka
 • Formát: A4
 • Počet stran: 56
 • Cena: 71 Kč
Odkaz na distribuci

Barevnýpracovní sešit s množstvím obrázků a fotografií doplňuje učebnici Prvouka 1, edice Čtení s porozuměním. Je zpracován v souladu s RVP ZV.

Pracovní sešit slouží k procvičování a upevňování učiva z učebnice. Obsahuje hravéúkoly k vymalování, domalování, vystřižení, později také k doplňování a dopisování.

Pro snadnou orientaci je proto sada zpracována tak, že každé stran...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 11-35
 • Předmět: Prvouka
 • Formát: A4
 • Počet stran: 80
 • Cena: 109 Kč
Odkaz na distribuci
Moderní barevná pracovní učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV, vydaná v rámci edice Čtení s porozuměním.

Pracovní učebnice spojuje učebnici a pracovní sešit v jednom. Je tedy určena na jedno použití a děti si ji ponechají jako památku na 1. třídu.

Pracovní učebnice je barevná s množstvím obrázků a reálných fotografií. Obsahuje hravé úkoly k vymalová...

[...více]
Metodický průvodce Prvouka 1 k učebnici s pracovním sešitem a k pracovní učebnici, Čtení s porozuměním 
 • Objednávkové číslo: 11-32
 • Předmět: Prvouka
 • Formát: A4
 • Počet stran: 55
 • Cena: 171 Kč
Odkaz na distribuci

Součástí metodického průvodce jsou náměty pro další činnost v hodinách. Zaměření úkolů je odlišeno ikonami a je provázáno s učebnicí a s pracovním sešitem nebo s pracovní učebnicí.

Každé téma je uvedeno motivačním textem – básničkou, říkadlem, hádankou, úryvkem z dětské prózy. Motivační otázky prověřují porozumění textu a rozvíjejí komunikativní dovednosti na základě vlas...

[...více]
22-30Prvouka 2 – učebnice, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 22-30
 • Předmět: Prvouka
 • Formát: A4
 • Počet stran: 68
 • Cena: 109 Kč
Odkaz na distribuci

Moderní barevná učebnice je zpracovaná v souladu s RVP ZV. Řadí se do edice Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti s využitím metod činnostního učení.

Cílem učebnice je navázat na znalosti získané v 1. ročníku, dále je rozvíjet a prohlubovat. Motivační básničky, hádanky a úryvky z dětské literatury jsou doplněny o otázky a úkoly podporující čtenářsko...

[...více]
22-31 Prvouka 2 – pracovní sešit, Čtení s porozuměnímPrvouka 2 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 22-31
 • Předmět: Prvouka
 • Formát: A4
 • Počet stran: 72
 • Cena: 101 Kč
Odkaz na distribuci

Barevný pracovní sešit doplňuje učebnici Prvouka 2, edice Čtení s porozuměním.

Pracovní sešit z edice Čtení s porozuměním je moderní výukový materiál zpracovaný v souladu s RVP ZV, ve kterém se klade důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Pracovní sešit slouží k procvičování a upevňování učiva probraného v učebnici. Je zpracován zábavnou formou s využitím metod činnostního ...

[...více]
Metodický průvodce Prvouka 1 k učebnici s pracovním sešitem a k pracovní učebnici, Čtení s porozuměním 
 • Objednávkové číslo: 22-32
 • Předmět: Prvouka
 • Formát: A4
 • Počet stran: 64
 • Cena: 164 Kč
Odkaz na distribuci

Obsahuje přehledně zpracované očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice a s pracovním sešitem  Prvouka 2 včetně odkazů na interaktivní učebnici IUč Prvouka 2.

Součástí metodického průvodce jsou náměty pro další činnost v hodinách. Zaměření úkolů je odlišeno ikonami a je provázáno s učebnicí a s pracovn...

[...více]
33-30 Prvouka 3 – učebnice, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 33-30
 • Předmět: Prvouka
 • Formát: A4
 • Počet stran: 92
 • Cena: 109 Kč
Odkaz na distribuci

Moderní barevná učebnice je zpracovaná v souladu s RVP ZV. Je součástí edice Čtení s porozuměním, která je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti s využitím metod činnostního učení.

Učebnice navazuje na znalosti získané v 1. a 2. ročníku, dále je rozvíjí a prohlubuje. Básničky, hádanky a krátké úryvky z dětské prózy doplňují otázky a úkoly podporující čtenářskou gramotn...

[...více]
33-31 Prvouka 3 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 33-31
 • Předmět: Prvouka
 • Formát: A4
 • Počet stran: 64
 • Cena: 101 Kč
Odkaz na distribuci

Barevný pracovní sešit doplňuje učebnici Prvouka 3, edice Čtení s porozuměním, ve které se klade důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Pracovní sešit slouží k procvičování a upevňování učiva probraného v učebnici. Děti se prostřednictvím praktických úkolů seznamují se svým okolím, neživou a živou přírodou a získávají další poznatky o lidském těle.

Pro lepší orien...

[...více]
Metodický průvodce Prvouka 1 k učebnici s pracovním sešitem a k pracovní učebnici, Čtení s porozuměním 
 • Objednávkové číslo: 33-32
 • Předmět: Prvouka
 • Formát: A4
 • Počet stran: 60
 • Cena: 164 Kč
Odkaz na distribuci

Obsahuje přehledně zpracované očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice a s pracovním sešitem  Prvouka 3 včetně odkazů na interaktivní učebnici IUč Prvouka 3.

Součástí metodického průvodce jsou náměty pro další činnost v hodinách. Zaměření úkolů je provázáno s učebnicí a s pracovním sešitem.

Jedná se před...

[...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu