Metodický průvodce Prvouka 3, Čtení s porozuměním

Metodický průvodce Prvouka 1 k učebnici s pracovním sešitem a k pracovní učebnici, Čtení s porozuměním 
  • Objednávkové číslo: 33-32
  • Předmět: Prvouka
  • Formát: A4
  • Počet stran: 60
  • Cena: 164 Kč
Odkaz na distribuci

Obsahuje přehledně zpracované očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice a s pracovním sešitem  Prvouka 3 včetně odkazů na interaktivní učebnici IUč Prvouka 3.

Součástí metodického průvodce jsou náměty pro další činnost v hodinách. Zaměření úkolů je provázáno s učebnicí a s pracovním sešitem.

Jedná se především o hry, soutěže, jednoduché pokusy, doplňovačky, návrhy na vytvoření jednoduchých pracovních listů, náměty na prakticky zaměřené úkoly, pozorování v přírodě, mezipředmětové a skupinové úkoly.

Metodický průvodce také obsahuje 5 projektových úkolů.

Nedílnou součástí metodického průvodce je vypracované řešení úkolů ke každé straně v učebnici a klíč ke cvičením v pracovním sešitě. Nechybí ani klíč k průběžným opakováním a k závěrečnému opakování v učebnici i v pracovním sešitě.

Dále je metodický průvodce zacílen na ukázky práce s 10 videi a s 5 demonstračními pokusy ve formě videa, která jsou součástí interaktivní učebnice IUč Prvouka 3.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu