Metodický průvodce Prvouka 2, Čtení s porozuměním

Metodický průvodce Prvouka 1 k učebnici s pracovním sešitem a k pracovní učebnici, Čtení s porozuměním 
  • Objednávkové číslo: 22-32
  • Předmět: Prvouka
  • Formát: A4
  • Počet stran: 64
  • Cena: 164 Kč
Odkaz na distribuci

Obsahuje přehledně zpracované očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice a s pracovním sešitem  Prvouka 2 včetně odkazů na interaktivní učebnici IUč Prvouka 2.

Součástí metodického průvodce jsou náměty pro další činnost v hodinách. Zaměření úkolů je odlišeno ikonami a je provázáno s učebnicí a s pracovním sešitem.

Každé téma je uvedeno motivačním textem – básničkou, říkadlem, hádankou, úryvkem z dětské prózy. Motivační otázky prověřují porozumění textu a rozvíjejí komunikativní dovednosti na základě vlastních zkušeností žáků.

Následuje společné opakování probraného učiva formou stručných kontaktních otázek nebo her.

Další náměty na činnosti jsou zaměřeny na ztvárnění modelových situací, na hry, soutěže, jednoduché pokusy, náměty na pozorování v přírodě, mezipředmětové a skupinové úkoly.

Metodický průvodce také obsahuje 4 projektové úkoly a odkazy na interaktivní učebnici IUč Prvouka 2

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu