Domů > Přírodověda
44-30 Přírodověda 4 – učebnice, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 44-30
 • Předmět: Přírodověda
 • Formát: A4
 • Počet stran: 96
 • Cena: 119 Kč
Odkaz na distribuci

Moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV. Řadí se do edice Čtení s porozuměním, která je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti s využitím metod činnostního učení.

Učebnice je plná reálných a názorných fotografií živých i neživých organizmů. Součástí učebnice je i sedm detailních celostránkových barevných ilustrací.

Cílem učebnice...

[...více]
44-31 Přírodověda 4 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním
 • Objednávkové číslo: 44-31
 • Předmět: Přírodověda
 • Formát: A4
 • Počet stran: 56
 • Cena: 82 Kč
Odkaz na distribuci

Pracovní sešit doplňuje učebnici Přírodověda 4.

Všechny učebnice a pracovní sešity z edice Čtení s porozuměním jsou moderní výukové materiály zpracované podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV, ve kterých je kladen důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Pracovní sešit slouží k procvičování a upevňování učiva probraného v učebnici prostřednictvím pozorování a pok...

[...více]
 • Objednávkové číslo: 44-32
 • Předmět: Přírodověda
 • Formát: A4
 • Počet stran: 64
 • Cena: 164 Kč
Odkaz na distribuci
Obsahuje očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice + doplňující jednoduché náměty. Důležitou součástí je klíč s řešením všech úkolů učebnice i pracovního sešitu.

 

... [...více]
 • Objednávkové číslo: 55-30
 • Předmět: Přírodověda
 • Formát: A4
 • Počet stran: 92
 • Cena: 119 Kč
Odkaz na distribuci

Moderní barevná učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV. Řadí se do edice Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti s využitím metod činnostního učení.

Učebnice je plná reálných a názorných fotografií živých i neživých organizmů.

Inovativním prvkem jsou úryvky z krásné literatury, které souvisí s probíraným učivem a lépe zpřístupní fakta a vzájemné souvis...

[...více]
- - -
 • Objednávkové číslo: 55-31
 • Předmět: Přírodověda
 • Formát: A4
 • Počet stran: 52
 • Cena: 82 Kč
Odkaz na distribuci

Pracovní sešit doplňuje učebnici Přírodověda 5. Je zpracován v souladu s RVP ZV a řadí se do edice Čtení s porozuměním, která klade důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti.  

Pracovní sešit slouží k procvičování a upevňování učiva probraného v učebnici prostřednictvím pozorování a pokusů, které jsou doplněny návodnými ilustracemi.

Najdete zde také doplňovačky, osmisměrky, uk...

[...více]
 • Objednávkové číslo: 55-32
 • Předmět: Přírodověda
 • Formát: A4
 • Počet stran: 47
 • Cena: 164 Kč
Odkaz na distribuci
Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice + doplňující jednoduché náměty.
Důležitou součástí je klíč s řešením všech úkolů z učebnice i z pracovnícho sešitu.

 

... [...více]

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu