Přírodověda 5 – učebnice, Čtení s porozuměním

  • Objednávkové číslo: 55-30
  • Předmět: Přírodověda
  • Formát: A4
  • Počet stran: 92
  • Cena: 119 Kč
Odkaz na distribuci

Moderní barevná učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV. Řadí se do edice Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti s využitím metod činnostního učení.

Učebnice je plná reálných a názorných fotografií živých i neživých organizmů.

Inovativním prvkem jsou úryvky z krásné literatury, které souvisí s probíraným učivem a lépe zpřístupní fakta a vzájemné souvislosti.

Cílem učebnice je rozšířit poznatky, které žáci získali v přechozích ročnících.

Součástí učebnice je také nové rozšiřující učivo vytvořené v souladu s RVP ZV platným od 1. 9. 2013.

Jedná se o učivo věnované např. nebezpečným druhům závislosti, komunikaci prostřednictvím elektronických médií, ochraně před mimořádnými přírodními událostmi, vybraným dopravním situacím a základům finanční gramotnosti.

V učebnici najdete také úkoly zaměřené na praktické úkoly a pozorování, průřezová a ekologická témata, otázky k mezipředmětovým vztahům a náměty na skupinovou práci.

Učebnice obsahuje cyklická a závěrečné opakováníSoučástí učebnice je i klíč k vybraným cvičením.

Učebnici doplňuje pracovní sešit zaměřený na praktické ověření získaných vědomostí prostřednictvím pozorování a pokusů.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu