Přírodověda 4 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním

44-31 Přírodověda 4 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním
  • Objednávkové číslo: 44-31
  • Předmět: Přírodověda
  • Formát: A4
  • Počet stran: 56
  • Cena: 82 Kč
Odkaz na distribuci

Pracovní sešit doplňuje učebnici Přírodověda 4.

Všechny učebnice a pracovní sešity z edice Čtení s porozuměním jsou moderní výukové materiály zpracované podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV, ve kterých je kladen důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Pracovní sešit slouží k procvičování a upevňování učiva probraného v učebnici prostřednictvím pozorování a pokusů, které jsou doplněny návodnými ilustracemi.

Najdete zde také doplňovačky, osmisměrky, ukázky z krásné literatury, eko témata a náměty na výpravy a aktivity v přírodě v daném ročním období.

K rozpoznání a určení rostlinných a živočišných zástupců jednotlivých ekosystémů slouží celostránkové ilustrace.

Pracovní sešit obsahuje cyklická opakování, během kterých žáci sbírají body v podobě symbolů. Závěrečné opakování má podobu hry.

Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu