Přihláška vzdělávací kurz č. 17 – slovní úlohy na 1. stupni ZŠ

- - - - - - - - - - - - - - -
- - -Vzdělávací kurz č. 17 – slovní úlohy na 1. stupni ZŠ
Činnostním učením k matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ, slovní úlohy na 1. stupni
metodicko-praktický kurz s inovativními prvky pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ

Obsah kurzu:
Na pořádaném kurzu k řešení slovních úloh na 1. stupni vám chceme ukázat, jak činnostní
výuka matematiky dokáže významně přispět k tomu, aby se žáci slovních úloh nebáli, ale aby
slovní úlohy řešili s radostí a těšili se na ně.


Naučíte se při řešení slovních úloh používat pomůcky, připravené obrázky, nákresy a další
vhodné materiály. Pochopíte, jak vzájemný hovor žáků o činnostech pomáhá k porozumění
zadání slovních úloh, tvorbě otázek a odpovědí. Předložený názor pro zadávání slovních úloh
podnítí vždy zájem žáků. Jejich dobré výsledky a vzájemná komunikace je motivují k zájmu
o řešení dalších slovních úloh, i když budou postupně obtížnější.

Při dodržování metodických rad a pokynů se jistě brzy budete těšit z rozvoje vyjadřovacích
i tvůrčích schopností vašich žáků.


Místo konání: Praha, ZŠ Korunovační
  Korunovační 164/8, 170 00 Praha
Termíny školení: čtvrtek 13. února 2020 od 14:00 do 17:00 hod. (4 vyučovací hodiny)
  čtvrtek 12. března 2020 od 14:00 do 17:00 hod. (4 vyučovací hodiny)


- - -Pro přihlášení na školení využijte tento formulář:


 

*Údaje nutné pro zpracování certifikátu o absolvování kurzu.

PROSÍME O DŮKLADNOU KONTROLU SPRÁVNOSTI UVÁDĚNÝCH ÚDAJŮ

Cena za jeden kurz činí 1000 Kč/osoba
(v ceně jsou zahrnuty i studijní materiály)

Faktura za kurz bude předána účastníkům společně s osvědčením na konci kurzu.


Copyright © Nakladatelství Nová Škola Brno 2013 | Mapa webu